Tato stránka byla uložena do archívu dne 18/07/2014
18/07/2014

Cesta

průmysl a podnikání

Klastry

Klastry

Téměř 40 % evropských pracovníků je zaměstnáno ve společnosti, která je součástí tzv. klastru. Ten lze definovat jako seskupení podniků, které se zaměřují na konkrétní druh výroby, nacházejí se blízko sebe a ke své činnosti potřebují specializované odborné poznatky a dovednosti, služby, zdroje a dodavatele. Evropské středisko pro sledování klastrů eviduje v Evropě přibližně 2000 statisticky významných klastrů, jež nepřetržitě přispívají k zintenzivnění inovačního procesu, k hospodářskému růstu a vzniku pracovních míst v Evropě.

To jasně ukazuje, že klastry jsou jádrem evropské průmyslové základny a že z nich vychází mnoho inovativních produktů, které vtiskly tvář evropské ekonomické historii – ať už jde o lotrinskou a sárskou ocel nebo příbory ze Sheffieldu, o hedvábí ze severní Itálie (nyní jsou příslušné výrobní podniky přeměněny v avantgardní barvírny textilu) či výrobky kovoobráběcích provozů v alpské oblasti.

„Klastry jsou klíčovou součástí regionálního rozvoje. Podporují silné stránky místní ekonomiky a optimalizují využití zdrojů a inovativních nápadů. Tvoří odedávna pilíř evropské průmyslové základny a tak by tomu mělo zůstat i nadále. Musíme si však klást vysoké cíle a výsledky našich klastrů světové úrovně znásobit prostřednictvím intenzivnější přeshraniční spolupráce a excelence.“.

Tato seskupení vznikají převážně v návaznosti na potřeby trhu. Mnoho klastrů se utváří spontánně na základě přirozených konkurenčních výhod, jako je přítomnost specifických zdrojů v regionu. Poté, co se klastr objeví, už mají tržní síly tendenci pracovat ve prospěch rozvoje blízkých dodavatelských řetězců. Výborně fungující klastr špičkových technologií zabývající se výrobou automobilových součástí například vznikl v okolí Stuttgartu. Zásobuje místní výrobce automobilů,  např. Daimler a Porsche. 

Ne vždy však klastry vznikají spontánně. V posledních letech přispěly k vytvoření silných klastrů progresivní politiky veřejného sektoru, podnikatelské iniciativy nebo špičková vysokoškolská či výzkumná pracoviště. Evropská komise je pevně odhodlána pomoci posilovat stávající klastry a podpořit vznik nových klastrů v dalších oblastech podnikání.

Hlavním cílem je při tom rozšířit oblast působnosti evropských klastrů a podpořit nadnárodní spolupráci. Klastrům se nejvíce daří v prostředí s vysokou mírou podnikatelské iniciativnosti a s různými synergiemi mezi místními podniky. Nicméně v dnešním vysoce konkurenčním a globalizovaném světě je mimořádně důležitá také příslušnost ke globálním hodnotovým řetězcům a účast na konstantním inovačním toku.

Skvělý příklad ekonomické odolnosti pochází ze Sassuola, malého města ve střední Itálii, které je po staletí významným centrem výroby dlaždic. Místní klastr vznikl díky vysoce kvalitní surovině, jejíž naleziště se nachází v okolí. To však bylo v průběhu staletí zcela vytěženo. Nicméně díky inovaci a neustálému zdokonalování po staletí rozvíjených dovedností jsou Sassuolo a Faenza (podle níž je pojmenována fajáns) i nadále ve svém odvětvím pojmem  a dnes jsou spíše než zdrojem suroviny zdrojem odborných znalostí.

Další informace

Poslední aktualizace: 16/09/2014 |  Začátek stránky