Този сайт бе архивиран на 18/07/2014
18/07/2014

Навигационна пътека

Промишленост и предприемачество

Клъстерите

Клъстерите

Близо 40 % от работещите в Европа са наети от компании, които са част от клъстери. Клъстерите представляват групи от фирми, насочени към специфично производство, намиращи се близо една до друга и разчитащи на специализирани опит, услуги, ресурси, доставчици и умения. Европейската обсерватория за клъстерите идентифицира около 2000 статистически значими клъстери в Европа, които постоянно допринасят за подобряване на иновациите, растежа и заетостта на континента.

Ясно е, че клъстерите са сърцевината на европейската индустриална база и са в основата на много новаторски продукти, променили икономическата история на Европа – като се започне от стоманолеярните в Лотарингия и Саарланд и се стигне до ножарските артикули в Шефилд; от „областта на коприната“ в Северна Италия (превърнала се във водещ център за боядисване на текстил) до металообработването в Алпийския регион.

„Клъстерите са много важен елемент на регионалното развитие. Те спомагат за укрепване на силните страни по места и оптимизиране на ресурси и идеи. Клъстерите са стълб на европейската индустриална база и трябва да останат такива. Те играят тази роля от векове. За да гарантираме, че клъстерите ще запазят тази своя роля в бъдеще, трябва да бъдем амбициозни и да увеличим нашите клъстери от световна класа чрез засилване на трансграничното сътрудничество и високите постижения.“

Подобни агломерации са явления, които се управляват предимно от пазара. Много клъстери се създават спонтанно в резултат на естествени конкурентни предимства като наличие на даден ресурс в региона, където възникват те. След създаването на клъстера пазарните сили по принцип благоприятстват развитието на намиращите се наблизо вериги на доставки. Така например близо до Щутгарт е възникнал силен високотехнологичен клъстер за автомобилни части, който снабдява местните автомобилопроизводители като Даймлер и Порше.

Клъстерите обаче не винаги възникват спонтанно. В последните години благодарение на напредничави обществени политики, бизнес инициативи или водещи университети и изследователски институти бяха създадени силни клъстери. Европейската комисия е поела ангажимент да помогне за укрепване на съществуващите клъстери и да благоприятства появата на клъстери в нови бизнес области.

Основна цел е разширяване на мащаба на европейските клъстери и подпомагане на транснационалното сътрудничество. Клъстерите се развиват най-добре в среда, отличаваща се с предприемачески дух и различни синергии между местни компании. В един силно конкурентен и глобализиран свят обаче е изключително важно също така участието в глобални вериги на стойността и наличието на постоянен поток от иновации.

Чудесен пример за устойчивост е Сасуоло – малък град в Централна Италия, който от векове е важен център за производство на керамични плочки. Клъстерът за керамични плочки възникна благодарение на висококачествената глина, открита край града. С течение на времето залежите от глина обаче се изчерпаха. Въпреки това благодарение на иновациите и на постоянното подобряване на изискваните умения в течение на столетия, Сасуоло и Фаенца (откъдето идва и името на керамичната индустрия, чиито изделия са известни под името „фаянс“) и днес остават образец за компаниите, произвеждащи керамични изделия. В момента Сасуоло и Фаенца са източник по-скоро на опит, отколкото на суровини.

За повече информация

Последна актуализация: 16/09/2014 |  Нагоре