Denna webbplats arkiverades den 18/07/2014
18/07/2014

Sökväg

Näringsliv och företagande

Miljövänliga och bränslesnåla bilar

EU:s ledande ställning inom fordonstillverkningen ska bli starkare

Bilen påskyndade förra seklets industriella revolution genom att ge praktiskt taget alla möjlighet att snabbt förflytta sig på egen hand. Nu kan bilen ta oss till en ny industriepok där våra resor kan bli ännu enklare och dessutom miljövänligare. EU-kommissionen arbetar för att uppnå detta ambitiösa mål. 

Att göra sektorn grönare är ett led i en övergripande strategi för att lösa den europeiska bilbranschens kris. Bilindustrin är en viktig arbetsgivare. Över 12 miljoner jobb är direkt eller indirekt beroende av branschen. Det finns cirka 180 fordonsfabriker i Europa med en total omsättning på mer än 700 miljarder euro.

Den ekonomiska krisen och den europeiska marknadens mättnad slår dock hårt mot branschen. Tillverkningen och försäljningen i Europa har minskat stadigt sedan 2008. Följden är att fabriker läggs ner och jobb försvinner. I många fall förblir biltillverkarna lönsamma bara på grund av sin försäljning utanför Europa.

”Den globala efterfrågan på bilar kommer att öka enormt de närmaste årtiondena. Därför är det viktigt att vi tar fram bränslesnålare eller utsläppsfria modeller. Kommissionens strategi är att förbättra de traditionella motorernas effektivitet, eftersom de kommer att vara vanligast i åtminstone tjugo år till. Samtidigt vill vi förbereda oss för framtidens mindre förorenande bilar med miljövänliga motorer eller till och med motorer med nollutsläpp.”

Strukturkrisen påverkar också andra sektorer med koppling till bilindustrin, bland annat stål, kemi och textil. Kommissionen strategi för att hantera krisen kan därför delas in i tre områden.

För det första vill vi forma om den europeiska ekonomin och på så sätt bidra till att förnya efterfrågan på motorfordon i EU. En ökad försäljning leder förhoppningsvis till att färre fabriker läggs ner. Vissa nedläggningar är dock oundvikliga. Kommissionen har därför infört olika förfaranden och avsatt medel för att hjälpa uppsagda arbetstagare att få omskolning och komma in på arbetsmarknaden igen så snabbt som möjligt.

För det andra vill vi att industrin går över till miljövänliga produkter som minskar miljöpåverkan och bättre tillgodoser efterfrågan från miljömedvetna konsumenter.

Det här är inget önsketänkande. Vi räknar med att den globala försäljningen av elfordon kommer att öka avsevärt och att miljöbilar kommer att stå för sju procent av EU:s bilmarknad 2020. För att underlätta övergången investerar kommissionen i forskning om rena bilar, samtidigt som branschen drar sitt strå till stacken genom att förbättra de konventionella motorernas bränsleeffektivitet och utveckla tillförlitliga elfordon till rimliga priser.

En bra infrastruktur för uppladdning av elbilar är under uppbyggnad i städerna, och kommissionen arbetar för gemensamma standarder i alla EU-länder.

För det tredje vill vi hjälpa EU:s biltillverkare att komma in på utomeuropeiska marknader, där efterfrågan på bilar väntas fördubblas fram till 2020. Bilindustrin är en viktig fråga i alla internationella handelsförhandlingar.

Läs mer

Senaste uppdatering: 18/07/2014 |  Till början