Sivusto on arkistoitu (18/07/2014)
18/07/2014

Navigointipolku

Teollisuus ja yritystoiminta

Energiatehokkaat autot

EU:n autoteollisuuden kehittäminen

Autoilla oli keskeinen rooli viime vuosisadan voimakkaassa teollistumisessa, sillä ne mahdollistivat nopean liikkumisen käytännöllisesti katsoen kaikille. Nyt autoteollisuus voi viedä meidät teollisen ajan uuteen vaiheeseen, jolloin liikkumisesta tulee entistä helpompaa ja ympäristöystävällisempää. Euroopan komissio haluaa edistää tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamista. 

Autoalan ekologisuuden edistäminen on osa strategiaa, jolla eurooppalaiset autonvalmistajat pyrkivät selviytymään meneillään olevasta kriisistä. Autoteollisuus on merkittävä työllistäjä. Sen palveluksessa on suoraan tai epäsuorasti yli 12 miljoonaa henkeä. EU:ssa on noin 180 autotehdasta ja niiden kokonaisliikevaihto on yli 700 miljardia euroa.

Talouskriisi ja eurooppalaisten markkinoiden kypsyminen koettelevat alaa kuitenkin voimakkaasti. Tuotanto ja myynti ovat vähentyneet EU:ssa tasaisesti vuodesta 2008. Tämän seurauksena tehtaita suljetaan ja työntekijöitä jää työttömiksi. Monissa tapauksissa autoteollisuus on säilynyt kannattavana ainoastaan Euroopan ulkopuolelle tapahtuvan myynnin ansiosta.

"Tulevina vuosikymmeninä autojen kysyntä tulee maailmanlaajuisesti nousemaan huomattavasti, minkä vuoksi on tärkeää kehittää energiatehokkaita ja päästöttömiä automalleja. EU-komission strategian tavoitteena on parantaa nykyisin käytössä olevien moottorityyppien tehokkuutta, sillä niillä on valta-asema vielä vähintään 20 vuoden ajan, sekä valmistella teollisuudenalaa tulevaisuuden vähäpäästöisiä ja jopa päästöttömiä moottoreita varten."

Tällä autoteollisuuden kriisillä on vaikutuksia moneen siihen liittyvään alaan, kuten teräs-, kemian- ja tekstiiliteollisuuteen. Komissio on ryhtynyt kriisin johdosta seuraaviin toimiin:

Ensinnäkin komissio pyrkii uudistamaan EU:n taloutta, ja siten nostamaan moottoriajoneuvojen kysynnän Euroopassa uuteen nousuun. Myynnin kasvu vähentäisi tarvetta sulkea tehtaita. Kaikkien tehtaiden sulkemista ei voida välttää, mutta komissio rahoittaa ja edistää erilaisia toimia, joilla autetaan työttömiksi jääneitä työntekijöitä uudelleenkouluttautumaan, jotta he pääsevät takaisin työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti.

Toiseksi komissio kannustaa autoteollisuutta siirtymään ekologisempaan suuntaan, jolloin ympäristötietoisten kuluttajien tarpeisiin vastataan paremmin ja samalla suojellaan elinympäristöämme.

Tämä ei ole pelkkää toiveajattelua. Sähköajoneuvojen rekisteröinnin odotetaan maailmanlaajuisesti lisääntyvän merkittävästi ja vähäpäästöisten autojen osuuden kasvavan EU:n automarkkinoilla 7 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämän muutoksen helpottamiseksi komissio investoi saastuttamattomien autojen tutkimukseen ja autoteollisuus puolestaan tekee työtä parantaakseen perinteisten moottorien polttoainetehokkuutta ja luodakseen sähkökäyttöisille ajoneuvoille kohtuuhintaiset ja luotettavat markkinat.

Sähköautojen latauspisteiden edellyttämiä kaupunki-infrastruktuureja rakennetaan, ja komissio ajaa yhteisten standardien hyväksymistä EU-maissa.

Kolmanneksi komissio auttaa eurooppalaisia autonvalmistajia pääsemään myös ulkomaisille markkinoille, joilla autojen kysynnän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Autoteollisuus on keskeinen aihe keskusteluissa kaikkien EU:n kansainvälisten kauppakumppanien kanssa.

Lisätietoja

Viimeisin päivitys: 18/07/2014 |  Sivun alkuun