Cesta

průmysl a podnikání

Efektivní automobily

Posilovat vedoucí postavení Evropy v automobilovém průmyslu

Vývoj a výroba automobilů spustily v minulém století proces průmyslové revoluce. Auta nabídla rychlý způsob přepravy dostupný prakticky všem. Dnes nám mohou pomoci přenést se do nového stádia průmyslové éry, v níž bude doprava ještě snazší a šetrnější k životnímu prostředí. Snahou Evropské komise je tento ambiciózní cíl uskutečnit. 

Snaha o ekologizaci automobilového průmyslu je součástí komplexní strategie, jež má vyřešit současnou krizi evropských automobilek. Toto odvětví je významným zaměstnavatelem. Přímo či nepřímo na něm závisí více než 12 milionů pracovních míst. V Evropě je v provozu přibližně 180 továren na výrobu aut s celkovým obratem více než 700 miliard eur.

Avšak hospodářská krize a přesycenost evropského trhu toto odvětví významně postihly. Výroba i prodej aut se v Evropě od roku 2008 postupně snižuje. Dochází k zavírání továren a propouštění zaměstnanců. Automobilky v mnoha případech přežívají pouze díky prodejům do mimoevropských zemí.

„Celosvětová poptávka po automobilech se bude v příštích desetiletích prudce zvyšovat, a proto je nutné uvést na trh vozidla, která budou mít nízkou spotřebu a případně nulové emise. Strategie Evropské komise si klade za cíl zvýšit účinnost současných konvenčních motorů, které budou i nadále nebo přinejmenším v příštích dvaceti letech nejrozšířenějším typem motorů, a zároveň vyvinout automobily budoucnosti, které budou vybaveny nízkoemisními až bezemisními motory.“

Komise se na tuto systémovou krizi – i s jejími důsledky pro řadu souvisejících odvětví, včetně ocelářského, chemického a textilního průmyslu – rozhodla reagovat trojím způsobem.

Zaprvé je nutné reformovat evropského hospodářství jako celek, a pomoci tak obnovit poptávku po motorových vozidlech v Evropě. Vyšší prodej by měl omezit zavírání továren. Uzavření některých provozů je však nevyhnutelné, a proto Komise přijala řadu opatření a uvolnila finanční prostředky, které mají propuštěným pracovníkům pomoci získat rekvalifikaci, díky níž rychleji naleznou nové zaměstnání.

Zadruhé se automobilový průmysl musí přeorientovat na ekologické výrobky, které budou podle našeho názoru lépe odpovídat poptávce ekologicky smýšlejících spotřebitelů v Evropě, a zároveň omezí poškozování naší planety.

V žádném případě se nejedná o plané naděje. Očekáváme, že celosvětově prudce naroste používání elektromobilů a podíl ekologických vozidel na automobilového trhu v EU se bude v roce 2020 pohybovat okolo 7 %. Na podporu této změny Komise investuje do výzkumu ekologických vozidel. V této oblasti podniká určité kroky i automobilový průmysl, který se snaží zvýšit úsporu paliva v konvenčních motorech a vyrábět cenově dostupné a spolehlivé elektromobily.

Současně probíhá i budování městské infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel a Komise usiluje o přijetí společných norem ve všech zemích EU.

V neposlední řadě jsme se zavázali pomoci evropským výrobcům automobilů dostat se na zahraniční trhy, na nichž by se poptávka po vozidlech měla podle očekávání do roku 2020 zdvojnásobit. Automobilový průmysl je proto významným bodem všech obchodních jednání s našimi mezinárodními partnery.

Další informace

Poslední aktualizace: 31/03/2014 |  Začátek stránky