Ši tinklavietė buvo archyvuota 18/07/2014
18/07/2014

Naršymo kelias

Pramonė ir verslumas

Galimybės gauti finansavimą

MVĮ konkurencingumo pagrindas

Įmonės negali apsieiti be kreditų, kaip žmonės be vandens. Neturėdamos tinkamų finansavimo galimybių įmonės, ypač mažosios ir vidutinės (MVĮ), pasmerktos žlugti. Tai ir vyksta dėl euro zonos finansų krizės.

Dėl šiuo metu daugelyje Europos Sąjungos šalių vykstančios kreditų krizės tūkstančiams bendrovių investavimas, inovacijos ir net būtiniausių sąskaitų apmokėjimas tapo neįmanomi. Daugelis problemų neturėjusių įmonių žlugo tik dėl to, kad negavo kredito. Grėsmė kyla ir daugeliui kitų įmonių.

Tai nepriimtina, ypač todėl, kad 23 mln. ES MVĮ yra Europos ekonomikos pagrindas ir jose jose dirba didelė dalis žmonių. Europos Komisija yra įsipareigojusi atkurti kreditų srautus mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Būtina skatinti bankus, kad jie teiktų joms finansavimą. Be to, kad Europos investicijų bankas skolina lėšų mažomis palūkanomis, ES pasirūpino, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms teikiamų banko paskolų kapitalo reikalavimai būtų ne tokie griežti. Tai reiškia, kad skolindami MVĮ bankai turės atidėti mažesnį privalomą kapitalo rezervą, todėl galės skolinti dažniau.

Komisija taip pat svarsto kitus MVĮ finansavimo šaltinius ir įprastinių bankininkystės kelių alternatyvas. Komisija siekia įsteigti tikrą europinę rizikos kapitalo rinką, kuri finansuotų mažųjų ir naujų įmonių nuosavą kapitalą. Jei bus pašalintos esamos kliūtys, rizikos kapitalas būtų vertingas MVĮ finansavimo šaltinis. Taip pat skatiname MVĮ įtraukimą į biržos sąrašus ir galimybes mažesnėms bendrovėms leisti obligacijas (kaip daro didesnės įmonės).

MVĮ finansuoti taip pat bus skiriama vis didesnė ES biudžeto dalis. Inovacinių MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių kreditų garantijų finansavimas numatytas ir pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ MVĮ konkurencingumui didinti skirtos programos COSME 60 % biudžeto bus skirta remti MVĮ finansavimo galimybes, t. y. bus suteikta apie 1,4 mlrd. eurų paskolų garantijoms ir rizikos kapitalui remti. Per metus šių lėšų gaus beveik 40 000 bendrovių. Europos investicijų bankas toliau didins sverto poveikį papildomomis kredito operacijomis.

„MVĮ gauti finansavimą vis dar nelengva – tai viena iš priežasčių, kodėl tęsiasi dabartinis ekonomikos nuosmukis. Todėl ketiname didinti paskolų garantijas MVĮ skolinantiems finansiniams tarpininkams. Kiekvienas mūsų garantijoms skirtas euras jau galėjo paskatinti suteikti vidutiniškai 30 eurų banko paskolų. Tai labai svarbu, kad mažosioms įmonėms – pagrindiniams Europos darbdaviams – padėtume vėl veikti sklandžiai.“

Daugiau informacijos

Paskutinį kartą atnaujinta: 18/07/2014 |  Į puslapio pradžią