Veebisait on arhiveeritud (18/07/2014)
18/07/2014

Navigatsioonitee

Tööstus ja ettevõtlus

Juurdepääs rahastamisele

VKEde konkurentsivõime alus

Krediit on ettevõtjatele sama oluline, kui vesi inimestele. Ilma piisava juurdepääsuta rahastamisele kaovad ettevõtjad (eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad) konkurentsist. See on euroala finantskriisi üheks tagajärjeks.

Mitmes Euroopa Liidu riigis praegu valitsev krediidituru kriis muudab investeeringud, innovatsiooni ja isegi tavaliste arvete tasumise tuhandete ettevõtjate jaoks võimatuks. Paljud edukad ettevõtjad on üksnes krediidipuuduse tõttu turult kadunud. Paljusid teisi ähvardab sama oht.

See on vastuvõetamatu, sest 23 miljonit ELi VKEd moodustavad Euroopa majanduse selgroo ning on olulised tööandjad. Euroopa Komisjon on võtnud endale kohustuseks muuta VKEdele suunatud krediidivood taas toimivaks.

Panku tuleb julgustada, et nad annaksid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele rahalisi vahendeid. Lisaks Euroopa Investeerimispanga pakutavale madala intressimääraga kapitalile, on EL VKEdele antavate pangalaenude puhul kehtestanud leebemad kapitalinõuded. See tähendab seda, et VKEdele laene andes peab pankade reservis olema vähem regulatiivset kapitali, mis omakorda julgustab neid sagedamini laenu andma.

Komisjon kaalub VKEde puhul ka muid rahastamisallikaid ning alternatiive traditsioonilistele pangakanalitele. Komisjoni eesmärk on rajada riskikapitali jaoks tõeline Euroopa turg, mis pakub väikeettevõtjatele ja idufirmadele omakapitali kaudu rahastamist. Olemasolevate takistuste kõrvaldamise korral võib riskikapital osutuda VKEdele oluliseks rahastamisallikaks. Edendame samuti VKEde börsileminekut ja väiksemate ettevõtjate võimalust emiteerida võlakirju sarnaselt suurettevõtjatele.

VKEdele eraldatakse üha rohkem rahalisi vahendeid ka ELi eelarvest. ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 hõlmab rahalisi vahendeid krediiditagatisteks innovatiivsetele VKEdele ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele. Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi COSME eelarvest eraldatakse 60% selleks, et toetada VKEde juurdepääsu parandamist rahalistele vahenditele, nt 1,4 miljonit eurot laenutagatistele ja riskikapitalile. Sellest saab igal aastal kasu ligikaudu 40 000 ettevõtjat. Euroopa Investeerimispank suurendab täiendavate krediidioperatsioonide abil võimendavat mõju veelgi enam.

„VKEde juurdepääs rahastamisele on jätkuvalt keerukas ning see on meie praeguse majanduslanguse püsimise oluline tegur. Seepärast on meil kavas suurendada laenutagatisi, mida pakume VKEdele laene andvatele finantsvahendajatele. Iga meie tagatistele eraldatud euro oli juba abiks ning väljendus keskmiselt 30 euro andmisel pangalaenuna. Selleks et kõik toimiks jälle sujuvalt, on oluline aidata Euroopa töökohtade loojaid ehk meie väikeettevõtjaid.”

Lisateave

Viimati muudetud: 18/07/2014 |  Üles