Tato stránka byla uložena do archívu dne 18/07/2014
18/07/2014

Cesta

průmysl a podnikání

Přístup k finančním prostředkům

Základ konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Podnik nemůže existovat bez přísunu finančních prostředků, stejně jako člověk nemůže žít bez vody. Pokud nemají podniky (a především ty malé a střední) možnost získat úvěr, jsou odsouzeny k zániku. Bohužel se to v důsledku finanční krize v eurozóně stává.

Současný nedostatek úvěrových zdrojů v ekonomikách řady zemí Evropské unie způsobil, že tisíce podniků mají problém investovat, financovat inovace či dokonce platit životně důležité účty. Svou činnost kvůli nedostatku úvěrových prostředků již ukončila řada dobře fungujících firem. Budoucnost dalších je ohrožena.

Taková situace je pro nás nepřijatelná. Přinejmenším proto, že 23 milionů malých a středních podniků v EU představuje páteř evropského hospodářství a zaměstnává značný počet lidí. Evropská komise se proto zavázala, že úvěrové toky do MSP obnoví.

Banky musí být motivovány k tomu, aby byly ochotny malým a středním podnikům peníze půjčovat. Vedle nízkoúročených půjček, které poskytuje Evropská investiční banka, se proto EU také zasadila o snížení kapitálových požadavků pro banky, které tak činí. To znamená, že banky, které poskytují MSP úvěry, budou smět držet méně rezervního kapitálu, což je bude motivovat k tomu, aby půjčovaly častěji.

Komise také zvažuje další zdroje financování MSP a úvěrové produkty, které budou alternovat ty tradiční, jež nabízejí banky. Cílem Komise je vytvořit fungující evropský trh s rizikovým kapitálem, kterým se financují malé a začínající podniky. Budou-li odstraněny stávající překážky, může se rizikový kapitál stát plnohodnotných zdrojem financování MSP. Rovněž podporujeme, aby MSP vstupovaly na burzu a aby malé podniky mohly vydávat dluhopisy (stejně jako velké firmy).

K financování MSP bude také ve zvýšené míře použit rozpočet EU. Rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 obsahuje možnost financování úvěrových záruk pro inovativní MSP a středně kapitalizované podniky. Program COSME, který má za cíl zvýšit konkurenceschopnost MSP, uvolní 60 % svého rozpočtu na podporu přístupu MSP k finančním prostředkům, tj. vynaloží přibližně 1,4 miliard eur na úvěrové záruky a podporu rizikového kapitálu. Ročně tyto prostředky využije téměř 40 000 podniků. Evropská investiční banka zintenzivní pákový efekt dalšími úvěrovými operacemi.

„Pro malé a střední podniky zůstává problémem získat potřebné finanční prostředky a v důsledku toho se naše ekonomiky stále nemohou odrazit ode dna. Proto chceme rozšířit možnost úvěrových záruk poskytovaných finančním zprostředkovatelům, kteří malým a středním podnikům půjčují. Každé euro věnované na tyto úvěrové záruky již v průměru přineslo 30 euro v bankovních půjčkách. To představuje pro MSP, motor zaměstnanosti v Evropě, zásadní pomoc nutnou k tomu, aby znovu začaly prosperovat.“

Další informace

Poslední aktualizace: 18/07/2014 |  Začátek stránky