Този сайт бе архивиран на 18/07/2014
18/07/2014

Навигационна пътека

Промишленост и предприемачество

Достъп до финансиране

Основите на конкурентоспособността на МСП

За компаниите кредитите са толкова важни, колкото водата — за хората. Без нужния им достъп до финансиране предприятията — и по-специално малките и средните предприятия — са обречени на смърт. Това се случва в резултат от финансовата криза в еврозоната.

Настоящата кредитна криза в много страни от Европейския съюз прави инвестициите, иновациите и дори плащането на обикновени сметки невъзможно за хиляди компании. Множество стабилни предприятия изчезнаха само поради липсата на кредити. Много други са застрашени.

Това е неприемливо, най-малкото защото 23-те млн. МСП в ЕС са гръбнакът на европейската икономика и голям работодател. Европейската комисия е решена да възстанови доброто функциониране на кредитния поток към МСП.

Банките трябва да бъдат насърчавани да финансират малки и средни предприятия. В добавка към капитала, предоставян от Европейската инвестиционна банка при ниски лихви, ЕС се погрижи капиталовите изисквания за банкови заеми за МСП да бъдат смекчени. Това означава, че банките ще трябва да поддържат по-малко собствен капитал, когато предоставят заеми на МСП, като по този начин ще бъдат насърчавани да отпускат кредити по-често.

Комисията обмисля и други източници на финансиране за МСП и алтернативи на традиционните банкови канали. Целта на Комисията е да създаде действително европейски пазар за рисков капитал, който да предоставя дялово финансиране на малки и средни предприятия. Ако се премахнат съществуващите пречки, рисковият капитал може да бъде ценен източник на финансиране за МСП. Ние също така подкрепяме листването на МСП и възможността малки компании да емитират облигации (както правят големите фирми).

Бюджетът на ЕС също все повече ще се използва за финансиране на МСП. Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ включва финансиране за гаранции по заеми за новаторски МСП и предприятия със средна пазарна капитализация. 60 % от бюджета на COSME — програмата, чиято цел е повишаване на конкурентоспособността на МСП, ще бъдат предоставени в подкрепа на достъпа на МСП до финансиране, тоест близо 1,4 млрд. евро за гаранции по заеми и подкрепа за рисковия капитал. От това ще се възползват близо 40 000 компании годишно. Европейската инвестиционна банка ще увеличи още повече ефекта на лоста с допълнителни кредитни операции.

"Достъпът на МСП до финансиране остава затруднен и това допринася за продължаването на настоящия икономически спад. Затова смятаме да разширим гаранциите по заеми за финансови посредници, отпускащи кредити на МСП. Всяко евро, предоставено за тези гаранции, вече е в състояние да стимулира средно 30 евро банкови кредити. Това е изключително важно, за да помогнем на нашите малки предприятия, които са двигател на заетостта в Европа, отново да функционират безпроблемно.“

Повече информация

Последна актуализация: 18/07/2014 |  Нагоре