Kruimelpad

Mandaat

Het succes van de Europese industrie en de kleinere bedrijven in Europa is van cruciaal belang voor het economische en sociale welzijn van de Europese burgers. Mijn hoofddoelstelling als commissaris voor Ondernemingen en industrie is garanderen dat alle bedrijfstakken in de EU sterker en competitiever uit de huidige economische crisis komen en tot duurzame groei in een stevige sociale markteconomie kunnen bijdragen.

De modernisering en versterking van de industriële capaciteit van de EU zal een fundamentele rol spelen in het succes van de EU 2020-strategie. Daarom wil ik ons huidig industrieel beleid herbekijken en de industrie competitiever maken op internationaal niveau. Ik wil een kader tot stand brengen dat grote en kleine bedrijven in staat stelt om de economische en ecologische behoeften van de 21e eeuw dynamisch, duurzaam en innoverend aan te pakken. Dit betekent dat de ‘groene economie’ centraal moet staan in elk nieuw industrieel beleid. Zo kan Europa wereldleider worden op het vlak van eco-efficiëntie, ecodesign en ecotechnologie.

Kleine en middelgrote ondernemingen spelen een belangrijke rol in ons industrieel kapitaal. We moeten hun potentieel ontwikkelen, vooral op het vlak van exportgroei. Dit kan o.a. bereikt worden door hen een betere toegang tot financiering te verlenen en door hun dagelijkse werking te ondersteunen via een doeltreffende uitvoering van de ‘Small Business Act’ en consolidering van de interne markt. Bovendien wil ik een nieuwe ondernemerschap- en innovatiecultuur scheppen in Europa, zodat de Europese burgers niet terugschrikken voor het opzetten van nieuwe bedrijven.

Het Verdrag van Lissabon biedt een nieuwe rechtsgrondslag voor ruimtebeleid en toerisme. Een stevig Europees ruimtebeleid is fundamenteel voor de versterking van ons concurrentievermogen en de technologische capaciteit van onze industrie. Ik wil er dan ook voor zorgen dat projecten zoals GMES en Galileo kwalitatieve resultaten leveren, zowel voor burgers als voor bedrijven. Ook wil ik het potentieel vergroten van de toeristische sector, die reeds een van de belangrijkste economische activiteiten in Europa vormt.

Ik ben ervan overtuigd dat onze maatschappij enkel aan de huidige behoeften van het bedrijfsleven kan voldoen door op Europees en internationaal niveau te werk te gaan. Ik verheug me dan ook op de samenwerking met bedrijven, burgers, ngo’s en politici om positieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen die ons te wachten staan.

Laatste bijwerking: 11/07/2014 |  Naar boven