Ši tinklavietė buvo archyvuota 18/07/2014
18/07/2014

Naršymo kelias

Mandatas

Europos pramonės ir mažesniųjų įmonių sėkmė turi esminės reikšmės Europos gyventojų ekonominei ir socialinei gerovei. Mano, kaip už įmonių ir pramonės politiką atsakingo Komisijos nario, pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad visi ES verslo sektoriai po šios krizės taps stipresni ir konkurencingesni nei anksčiau ir galės palaikyti tvarų augimą stiprioje socialinėje rinkos ekonomikoje.

ES pramoninio potencialo modernizavimas ir stiprinimas bus itin svarbūs siekiant sėkmės ES 2020 m. strategijoje. Todėl aš noriu iš naujo peržiūrėti mūsų dabartinę pramonės politiką bei padidinti šio sektoriaus konkurencingumą pasaulinėje arenoje. Noriu sukurti sistemą, kuri leistų pramonės įmonėms – tiek didelėms, tiek mažoms – dinamiškai, tvariai ir inovatyviai užtikrinti 21 amžiaus ekonominius ir aplinkosaugos poreikius. Tai reiškia, kad „žalioji ekonomika“ turės užimti centrinę vietą naujoje pramonės politikoje, kad Europa galėtų tapti pasaulio lydere ekologinio efektyvumo, ekologinio kūrimo ir ekologiškų technologijų srityse.

Smulkusis ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį mūsų pramoniniame kapitale. Turime vystyti jo potencialą, ypač eksporto augimo srityje. Dalis šio vystymo susijusi su prieiga prie finansavimo, kita dalis – kasdienių funkcijų palaikymas, efektyviai įdiegiant Smulkiojo verslo aktą ir konsoliduojant vidinę rinką. Taip pat noriu vystyti Europoje naują verslumo ir inovacijų kultūrą bei sukurti aplinką, kurioje piliečiai nebijotų bandyti kurti naują verslą.

Galiausiai Lisabonos sutartis pateikia mums naują teisinį pagrindą kosmoso politikos ir turizmo srityje. Tvirta Europos kosmoso politika yra esminis elementas sustiprinant mūsų konkurencingumą ir mūsų pramonės sistemos technologines galimybes, todėl noriu užtikrinti, kad tokie projektai kaip GMES ir „Galileo“ pateiktų aukštos kokybės rezultatus tiek piliečiams, tiek pramonei. Taip pat noriu vystyti turizmo sektoriaus, kuris jau yra viena svarbiausių ekonominių Europos veiklų, potencialą.

Aš asmeniškai tikiu, kad mūsų visuomenė gali patenkinti šiuolaikinio verslo poreikius tik dirbdama Europos ir pasauliniu mastu, bei laukiu galimybės bendradarbiauti su pramone, piliečiais, NVO ir politiniais veikėjais, ieškant tinkamų sprendimų priešakyje laukiantiems iššūkiams.

Paskutinį kartą atnaujinta: 01/09/2014 |  Į puslapio pradžią