Sivusto on arkistoitu (18/07/2014)
18/07/2014

Navigointipolku

Toimikausi

Euroopan teollisuuden ja pienyritysten menestyminen on keskeisen tärkeää eurooppalaisten taloudelliselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaavana komissaarina tavoitteenani on varmistaa, että kaikki EU:n liike-elämän sektorit selviävät meneillään olevasta talouskriisistä vahvempina ja kilpailukykyisempinä kuin koskaan aikaisemmin ja että ne pystyvät tukemaan kestävää kehitystä vahvassa sosiaalisessa markkinataloudessa.

EU:n teollisuuden valmiuksien uudistaminen ja vahvistaminen ovat tärkeässä asemassa EU 2020 -strategian onnistumisen kannalta. Haluankin tarkastella nykyistä teollisuuspolitiikkaa uudella tavalla ja parantaa sektorin kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Haluan olla luomassa toimintaympäristöä, jossa suuret ja pienet teollisuusyritykset kasvavat dynaamisiksi, kestäviksi ja innovatiivisiksi ja joka vastaa 2000-luvun talouden ja ympäristön tarpeisiin. On tärkeää, “vihreä talous” on keskeinen osa jokaista uutta teollisuuspolitiikkaa, jotta Eurooppa voi kasvaa maailman johtavaksi alueeksi ekotehokkuuden, ekologisen suunnittelun ja ympäristöä säästävän teknologian alalla.

Pk-yrityksillä on merkittävä rooli teollisuuden pääoman kasvussa. Niiden mahdollisuuksia on kehitettävä erityisesti viennin kasvun suhteen. Yksi osa tätä kehitystä on rahoitusmahdollisuuksien lisääminen ja toinen yritysten jokapäiväisten toimintojen tukeminen eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business Act) tehokkaalla täytäntöönpanolla ja sisämarkkinoiden lujittamisella. Lisäksi haluan olla mukana kehittämässä uutta yrittäjyyden ja innovoinnin kulttuuria Euroopassa ja luomassa toimintaympäristöä, jossa eurooppalaiset eivät pelkää kokeilla uusia yrityshankkeita.

Lissabonin sopimus mahdollistaa uuden oikeusperustan avaruuspolitiikan ja matkailun alalle. Vahva eurooppalainen avaruuspolitiikka on merkittävä tekijä teollisuuden kilpailukyvyn ja teknisen kapasiteetin vahvistamiselle, ja haluan varmistaa, että GMES:in ja Galileon kaltaiset hankkeet tuottavat korkealaatuisia tuloksia kansalaisten ja yritysten käyttöön. Haluan myös kehittää matkailualaa, joka onkin jo yksi Euroopan tärkeimmistä taloudellista toiminnan aloista.

Viimeisin päivitys: 24/07/2014 |  Sivun alkuun