Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 18/07/2014
18/07/2014

Διαδρομή πλοήγησης

Θητεία

Η επιτυχία της βιομηχανίας και των μικρότερων εταιρειών της ΕΕ είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Κεντρικός μου στόχος ως Επίτροπος για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία είναι να διασφαλίσω ότι όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς της ΕΕ θα εξέλθουν από την τρέχουσα οικονομική κρίση πιο ρωμαλέοι και ανταγωνιστικοί από πριν, ικανοί να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μια ισχυρή κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση των δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα διαδραματίσουν εξέχοντα ρόλο στην επιτυχία της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. Για αυτόν το λόγο επιθυμώ μια καινούρια θεώρηση για την σημερινή βιομηχανική πολιτική μας, ώστε να καταστήσω τον τομέα πιο ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσβλέπω στη θέσπιση ενός πλαισίου που θα επιτρέψει στις βιομηχανίες, μικρές και μεγάλες, να είναι δυναμικές, βιώσιμες και καινοτόμες, με το βλέμμα στην εκπλήρωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων του 21ου αιώνα. Αυτό σημαίνει την τοποθέτηση της ‘πράσινης οικονομίας’ στην καρδιά της όποιας νέας βιομηχανικής πολιτικής, ώστε η Ευρώπη να γίνει παγκόσμια ηγέτιδα σε οικο-αποδοτικότητα, οικο-σχεδιασμό και οικοτεχνολογία.

Οι ΜΜΕ παίζουν σημαντικό ρόλο εντός του βιομηχανικού μας κεφαλαίου. Χρειάζεται να αναπτύξουμε το δυναμικό τους, ιδιαίτερα στο πεδίο της αύξησης των εξαγωγών. Μία πτυχή συνίσταται στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση· μία άλλη στην υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας τους μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της Small Business Act και της εδραίωσης της εσωτερικής αγοράς. Επιθυμώ επίσης να καλλιεργήσω μία νέα κουλτούρα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Ευρώπη, για να δημιουργήσω ένα περιβάλλον όπου οι πολίτες δε θα φοβούνται να δοκιμάσουν νέα επιχειρηματικά σχέδια.

Τέλος, η συνθήκη της Λισαβώνας μάς παρέχει μια νέα νομική βάση στο πεδίο της διαστημικής και τουριστικής πολιτικής μας. Μια ισχυρή ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και τεχνολογικής ικανότητας του βιομηχανικού μας συστήματος, και επιθυμώ να διασφαλίσω ότι σχέδια όπως το GMES και το Galileo παράγουν υψηλής ποιότητας αποτελέσματα τόσο για τους πολίτες όσο και για τη βιομηχανία. Επιθυμώ επίσης να αναπτύξω το δυναμικό του τουριστικού τομέα, που συνιστά ήδη μία από τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες στην Ευρώπη.

Προσωπικά είμαι πεπεισμένος ότι οι κοινωνίες μας μπορούν να ικανοποιήσουν τις σημερινές επιχειρηματικές ανάγκες μόνο εάν λειτουργήσουν σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη βιομηχανία, τους πολίτες, τις ΜΚΟ και πολιτικούς παράγοντες, για να βρω θετικές απαντήσεις στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Τελευταία ενημέρωση: 28/08/2014 |  Αρχή σελίδας