Dette websted blev arkiveret den 18/07/2014
18/07/2014

Sti

Embedsperiode

Den europæiske industri og dens mindre virksomheders succes er meget vigtig for de europæiske borgeres økonomiske og sociale velfærd. Mit vigtigste mål som Kommissær for Erhvervslivet er at sikre, at alle EU’s erhvervssektorer kommer ud af den nuværende økonomiske krise stærkere og mere konkurrencedygtige end før, og at de vil være i stand til at støtte en bæredygtig vækst i en stærk social markedsøkonomi.

Moderniseringen og styrkelsen af EU’s industrielle kapacitet er afgørende for EU 2020 strategiens succes. Det er derfor, at jeg ønsker at se med friske øjne på vores nuværende industripolitik for at gøre sektoren mere konkurrencedygtig på den globale scene. Jeg ønsker at få nogle rammer på plads, som gør det muligt for store som små erhverv at blive dynamiske, bæredygtige og innovative, når de arbejder for det 21. århundredes økonomiske og miljømæssige behov. Det betyder,at vi må sætte den 'grønne økonomi' i centrum af enhver erhvervspolitik så Europa kan blive verdensførende i øko-effektivitet, øko-design og øko-teknologi.

SMVer har en vigtig rolle i vores industrielle kapital. Vi skal udvikle deres potentiale især inden for eksportvækst. En del af dette vil handle om at forbedre deres adgang til finansiering, en anden del vil være at støtte deres daglige arbejde gennem en effektiv implementering af Small Business Act og en konsolidering af Det Indre Marked. Jeg ønsker også at udvikle en iværksætter- og innovationskultur i Europa for at skabe et miljø, hvor borgerne ikke er bange for at forsøge sig med nye erhvervssatsninger.

Til sidst giver Lissabon-traktaten os et nyt lovgrundlag inden for rumpolitik og turisme. En stærk europæisk rumpolitik er et vigtigt element i at genoprette vores konkurrencedygtighed og vores erhvervssystemers teknologiske kapacitet, og jeg ønsker at sikre, at projekter som GMES og Gallileo producerer resultater af høj kvailitet, både for borgere og erhvervsliv. Jeg ønsker også at udvikle turistsektorens potentiale, som allerede nu er en af Europas vigtigste økonomiske aktiviteter.

Personligt er jeg overbevist om, at vore samfund kun kan tilfredsstille nutidens virksomhedsbehov, ved at arbejde i en europæisk og global skala og jeg ser frem til at samarbejde med erhvervslivet, borgerne, NGO’er og politiske aktører med henblik på at finde positive løsninger til de udfordringerne vi står over for.

Seneste opdatering: 21/08/2014 |  Til toppen