Denna webbplats arkiverades den 18/07/2014
18/07/2014

Sökväg

Intresseanmälan

Denna redovisning omfattar alla intressen som kommissionsledamöterna är skyldiga att redovisa enligt uppförandekoden. Den omfattar uppgifter om tidigare och nuvarande externa uppdrag, ekonomiska intressen och tillgångar samt uppgifter om make/makas yrkesverksamhet.

Redovisningen skall fyllas i när kommissionsledamoten tillträder och skall uppdateras under mandatperioden om uppgifterna ändras.

  • Redovisning av ekonomiska intressen pdf - 38 KB [38 KB] français (fr)
Senaste uppdatering: 26/07/2014 |  Till början