Този сайт бе архивиран на 18/07/2014
18/07/2014

Навигационна пътека

Декларация за изразяване на интерес

Настоящата декларация съдържа всички интереси, които членовете на Комисията трябва да декларират според техния Етичен кодекс. Следователно, тя включва информация за бивши и настоящи външни дейности, финансови интереси и активи, както и за дейностите на съпрузите им.

Тя трябва да се попълни при заемането на длъжността от члена на Комисията и да се преразглежда по време на неговия/нейния мандат, в случай че информацията се промени.

  • Декларация за интереси pdf - 38 KB [38 KB] français (fr)
Последна актуализация: 22/07/2014 |  Нагоре