Kova su mokesčių vengimu: Komisija griežtina pagrindines ES pelno mokesčio taisykles

Europos Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti pagrindinius ES pelno mokesčio teisės aktus, kad Europoje būtų iš esmės sumažinta mokesčių vengimo atvejų.

Pasiūlymu bus pašalintos patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyvos spragos, kuriomis kai kurios įmonės naudojosi, kad išvengtų mokesčių. Visų pirma, įmonės nebegalės naudotis skirtingose ES šalyse taikomo įmonių grupės viduje pervedamų sumų apmokestinimo skirtumais ir taip visai išvengti mokesčių. Tuo bus pasiekta, kad Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyva toliau užtikrintų vienodas sąlygas sąžiningoms įmonėms bendrojoje rinkoje ir nebeteiktų agresyvaus mokesčių planavimo galimybių.

Už mokesčius atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „ES mokesčių politikoje labai daug dėmesio skiriama tam, kad pagerėtų aplinka ES įmonėms. Tai reiškia šalinti mokesčių kliūtis ir spręsti tarpvalstybines problemas, pavyzdžiui, dvigubo apmokestinimo. Tačiau jei mūsų taisyklėmis piktnaudžiaujama norint visiškai išvengti mokesčių, mes turime jas patobulinti. Šiuo pasiūlymu bus užtikrintas ir mūsų įstatymo dvasios, ir raidės įgyvendinimas, didesnės nacionalinių biudžetų pajamos ir sąžiningesnė mūsų įmonių konkurencija.“

Tikimasi, kad valstybės narės įgyvendins iš dalies pakeistą direktyvą iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Teisės aktai

Paskutinį kartą atnaujinta: 27/11/2013 |  Į puslapio pradžią