News

• Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

Fighting fraud: Annual report underlines need for strong measures to protect EU budget English (en)

24/07/2013

Fraud affecting the EU budget increased slightly in 2012 compared to 2011, according to the Commission's annual report on the "Protection of the EU's Financial Interests". On the expenditure side, in total, €315 million in EU funds were affected by fraud, or 0.25% of the expenditure budget. This compares to €295 million the previous year. The reason for this increase lies almost entirely with two cases of fraud in pre-accession funds, involving large sums. On the revenue side of the budget, suspected or confirmed fraud amounted to €77.6 million, representing 0.42% of the total traditional own resources collected for 2012. This compares to €109 million the previous year.

Daugiau informacijos English (en)

Mokesčių mokėtojų pinigų apsauga nuo sukčiavimo. Komisija siūlo įsteigti Europos prokuratūrą ir sustiprina OLAF procesines garantijas

17/07/2013

Šiandien Europos Komisija imasi veiksmų, kad visoje Sąjungoje būtų geriau vykdomas ES mokesčių mokėtojų lėšas pasisavinančių nusikaltėlių baudžiamasis persekiojimas – įsteigiama Europos prokuratūra. Išimtinė jos kompetencija – tirti ES biudžetui kenkiančius nusikaltimus, vykdyti kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir prireikus užtikrinti, kad jie būtų nuteisti (valstybių narių teismuose). Europos prokuratūra bus nepriklausoma institucija, kurios atžvilgiu vykdoma demokratinė priežiūra.

Daugiau informacijos

Commissioner Šemeta welcomes European Parliament vote on OLAF reform English (en)

03/07/2013

Following the European Parliament's vote in favour of the new OLAF Regulation today, Commissioner Šemeta said:

"The reform of OLAF will create a stronger EU anti-fraud office, and thereby stronger protection of European taxpayers' money. I warmly welcome the European Parliament's support for the new OLAF Regulation today. This will cement important changes in how OLAF works, making it more efficient and more accountable, while safeguarding its independence. It will also ensure that OLAF has full cooperation from all those who are central to the EU fight against fraud."

Daugiau informacijos English (en)

Mokesčiai ir muitų sąjunga

Commissioner Šemeta welcomes G20 Finance Ministers' commitments on new measures to fight tax evasion and avoidance English (en)

22/07/2013

I warmly welcome the G20 Finance Ministers' commitments today on concrete measures to better tackle tax evasion and corporate tax avoidance worldwide. This confirms a paradigm shift in international taxation – one that will make it fairer, more effective and better equipped for the 21st century economy.

Daugiau informacijos English (en)

08/07/2013

Šiandien Komisija pateikė planus mažinti muitinės formalumus laivams – dėl to sumažės biurokratizmo, sutrumpės laukimo laikas uostuose ir padidės sektoriaus konkurencingumas. Dabar ekspeditoriai ir eksportuotojai skundžiasi, kad, siųsdami prekes į kitas Europos šalis trumpųjų nuotolių jūrų transportu, dėl didelės administracinės naštos uostuose patiria papildomų išlaidų ir labai vėluoja – laivams valandų valandas, o kartais – ir dienas tenka laukti, kol bus atliktas muitinis įforminimas. Todėl jūrų transportas yra mažiau patrauklus nei kitų rūšių transportas, visų pirma kelių, o dėl to tik be reikalo didėja vilkikų skaičius jau ir taip perpildytuose keliuose. Priėmus šiandieninius Komisijos pasiūlymus laivams administracinių kliūčių sumažėtų ir būtų suteikta galimybė išnaudoti visą savo potencialą ES vidaus rinkoje ir už jos ribų.

Už mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Mėlynąja juosta“ jūrų transportas bus integruotas į bendrąją rinką. Siūlomos priemonės bus labai naudingos laivybai, nes bus sumažintos išlaidos, supaprastintas administravimas, palengvinta prekyba ir sukurtos vienodos sąlygos visų rūšių transportui. Taip pat bus supaprastintas muitinės darbas ir ji galės veiksmingiau kovoti su saugumo grėsmėmis ir daugiau dėmesio skirti piliečių bei įmonių saugumui.“

Šiandienos komunikate „„Mėlynoji juosta“ – bendra laivų transporto erdvė“ pateikiami du pagrindiniai pasiūlymai mažinti formalumus laivams, iš dalies keičiant galiojantį Muitinės kodeksą (Muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatas, MKĮN).

1. Muitinės formalumų mažinimas ES vidaus laivybai

Laivybos bendrovėms, kurių laivai plaukioja reguliariais maršrutais po ES ir daugiausia plukdo ES prekes, jau dabar taikomos paprastesnės muitinės procedūros (reguliarių laivybos linijų procedūros). 2013 m. birželio mėn. Komisijos pateiktais naujais pasiūlymais reguliarios laivybos linijos procedūros bus atnaujintos – jos taps trumpesnės ir lankstesnės. Konsultacijoms skirtas laikotarpis valstybėms narėms bus sutrumpintas nuo 45 iki 15 dienų. Bendrovės galės iš anksto prašyti leidimo tose valstybėse narėse, kuriose pageidautų vykdyti veiklą, ir taip sutaupyti laiko, jei tokia verslo galimybė atsirastų.

2. Muitinės formalumų mažinimas laivams, užplaukiantiems į trečiųjų šalių uostus

Beveik 90 proc. laivų plukdo tiek ES, tiek ne ES prekes ir dažnai užplaukia į ES ir ne ES, pvz., Norvegijos, Šiaurės Afrikos ir Rusijos, uostus. Komisija siūlo gerinti muitinės procedūras tokiems laivams – sukurti sistemą, pagal kurią būtų atskiriamos laive esančios Sąjungos prekės (jos turėtų būti greitai iškrautos) ir ne Sąjungos prekės, kurioms turi būti taikomos reikalingos muitinės procedūros.

Todėl iki metų pabaigos Komisija pateiks pasiūlymą sukurti suvienodintą elektroninę krovinio deklaraciją. Naudodamasi naująja elektronine krovinio deklaracija (eManifest) laivybos bendrovė galės visose deklaracijose (ES vidaus ir išorės) teikti informaciją muitinės pareigūnams apie prekių statusą.

Tikimasi, kad įgyvendinus šias dvi priemones „Mėlynoji juosta“ taps tikrove iki 2015 m.


 

Daugiau informacijos

Commissioner Šemeta welcomes EP vote on Financial Transactions Tax English (en)

03/07/2013

"Today we've had a clear signal that popular and political support for the financial transaction tax is still strong. I warmly welcome the Parliament's vote in favour of the FTT under enhanced cooperation, which 11 Member States have requested.

The goals of fair taxation, a cohesive Single Market and a more responsible banking sector are more relevant than ever – and we know that the FTT can contribute to all three.

Daugiau informacijos English (en)

Paskutinį kartą atnaujinta: 14/10/2013 |  Į puslapio pradžią