News

Mokesčiai ir muitų sąjunga

26/02/2013

Europos Komisija pradėjo dvejas viešas konsultacijas dėl konkrečių priemonių, kurios galėtų padėti visoje ES geriau surinkti mokesčius ir užtikrinti geresnį mokestinių prievolių vykdymą.

Daugiau informacijos

Finansinių sandorių mokestis vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą: išsamūs Komisijos paaiškinimai

14/02/2013

Šiandien Komisija pateikė finansinių sandorių mokesčio pasiūlymą, kuris bus įgyvendinamas pagal tvirtesnio bendradarbiavimo principą. 11 valstybių narių (Prancūzija, Vokietija, Belgija, Austrija, Slovėnija, Portugalija, Graikija, Slovakija, Italija, Ispanija, Estija) , kurios taikys šį mokestį, prašymu į pasiūlytą direktyvą įtraukta pradinio finansinių sandorių mokesčio pasiūlymo, kurį Komisija pateikė 2011 m. rugsėjo mėn. (IP/11/1085) taikymo sritis ir tikslai. Išlaikomas visų su finansinių sandorių mokesčio taikymo zona susijusių sandorių apmokestinimo principas, taip pat 0,1 % mokesčio tarifas, taikomas akcijoms ir obligacijoms, ir 0,01 % tarifas, taikomas išvestinių finansinių priemonių sandoriams.

Daugiau informacijos

• Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

European Commission strengthens the protection of the euro by means of criminal law

05/02/2013

The European Commission has today proposed to crack down on criminals who counterfeit euro notes and coins. Counterfeiting of the euro is estimated to have cost at least €500 million since the currency was introduced in 2002. The proposal aims to strengthen the protection of the euro and other currencies against counterfeiting through criminal law measures.

Daugiau informacijos

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią