Šiandien Komisija pradeda viešas konsultacijas, kuriose prašoma, kad piliečiai, įmonės ir kitos suinteresuotosios šalys pateiktų savo nuomonę dėl tam tikrų lengvatinių PVM tarifų. Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Pats laikas kitaip pažvelgti į lengvatinius PVM tarifus".

Šiandien Komisija pradeda viešas konsultacijas, kuriose prašoma, kad piliečiai, įmonės ir kitos suinteresuotosios šalys pateiktų savo nuomonę dėl tam tikrų lengvatinių PVM tarifų. Taip pat prašoma, kad jie apsvarstytų, kokios būtų šios srities ES teisės aktų pakeitimo pasekmės. Šios konsultacijos yra dalis platesnių veiksmų, kuriais siekiama iš esmės pertvarkyti ES PVM sistemą, kad ji taptų paprastesnė, veiksmingesnė ir tvirtesnė. Konsultacijos vyks iki 2013 m. sausio 3 d.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Pats laikas kitaip pažvelgti į lengvatinius PVM tarifus.Valstybėms narėms reikia naujų pajamų šaltinių, o įmonėms reikia paprastesnės mokesčių sistemos, kad sumažėtų jos reikalavimų laikymosi išlaidos. Šiandien klausiame, ar tam tikri lengvatiniai PVM tarifai pasiteisina, o gal dėl jų tik kyla daugiau problemų?“

Remiantis ES PVM strategijoje (IP/11/1508) nustatytais principais, šiandien pradėtose konsultacijose daugiausia dėmesio skiriama 3 konkrečioms persvarstytinų lengvatinių PVM tarifų sritims. Pirma, respondentų klausiama, ar kuris nors iš dabar taikomų lengvatinių tarifų iškreipia konkurenciją bendrojoje rinkoje. Antra, dėl prekių ir paslaugų, kurioms būtų naudinga taikyti lengvatinį tarifą, sąrašo valstybės narės susitarė prieš daug metų, o per tą laiką įvyko didelių ES politikos pokyčių. Todėl respondentų prašoma pareikšti nuomonę, ar tam tikri lengvatiniai PVM tarifai yra nesuderinami su dabartinės ES politikos tikslais. Atsakymuose daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama lengvatiniams vandens, energijos, atliekų tvarkymo ir būstų tarifams. Be to, per konsultacijas klausiama, kaip PVM tikslais turėtų būti traktuojamos panašios prekės ir paslaugos, atsižvelgiant į technologijų naujoves.

Šios konsultacijos yra vertinimo proceso dalis, ir Komisija šiame etape nesiūlo nei panaikinti esamų, nei įvesti naujų lengvatinių PVM tarifų. Viešų konsultacijų rezultatai bus panaudoti rengiant naujus pasiūlymus dėl PVM tarifų, kuriuos Komisija pateiks kitais metais.

Viešos konsultacijos truks 12 savaičių, jų tinklalapis http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_en.htm

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią