News

Mokesčiai ir muitų sąjunga

Apmokestinimas. Komisija konsultuojasi dėl mokestinių kliūčių tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms

03/08/2012

Šiandien Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas, siekdama sukaupti faktinių tiesioginio apmokestinimo problemų, kylančių rizikos kapitalą investuojant tarpvalstybiniu mastu, pavyzdžių.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Rizikos kapitalas – svarbus bendrovių, ypač naujai įsteigtų novatoriškų MVĮ, kurios kaupdamos žinias ir tobulindamos įgūdžius patiria išlaidų, finansavimo šaltinis. MVĮ yra ES ekonomikos pagrindas, jos padeda skatinti ekonomikos augimą ir kurti naujas darbo vietas. Todėl Komisija ir valstybės narės turi kartu siekti pašalinti mokestines kliūtis tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms Europos Sąjungoje.“ 

Daugiau informacijos

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią