A.Šemeta: Europos Parlamentas pritarė Europos Komisijos 2010 m. biudžeto įvykdymui

Šiandien, 2012  m. gegužės 10 d., Europos Parlamentas patvirtino  Europos Komisijos 2010 m. biudžeto įvykdymą. Už auditą ir Europos Komisijos biudžeto įvykdymą atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė:

„Europos Parlamentas šiandien išreiškė paramą mūsų atliktam darbui, siekiant, kad Europos Sąjungos lėšos būtų tinkamai kontroliuojamos ir valdomos. Tarp Parlamento ir Komisijos iki šiandienos balsavimo vyko konstruktyvus dialogas. Tai rodo mūsų bendrą siekį ir ambicijas, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų tinkamai ir efektyviai naudojami. Per pastaruosius 10 metų pasiekėme labai daug, tačiau neketiname sustoti. Komisija pateikė dar griežtesnes ES lėšų valdymo priemones, kurias siūlome taikyti finansuojamoms programoms ateityje. Jos padėtų dar sumažinti klaidų skaičių. Tikiuosi, kad teisės aktų leidėjai – Parlamentas ir Taryba – parems šias priemones. Tokiu būdu užtikrinsime piliečius, kad darome viską ką galime, kad apsaugotume jų pinigus."

Visas pranešimo žiniasklaidai tekstas - RAPID duomenų bazėje:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/465&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią