News

Mokesčiai ir muitų sąjunga

Tackling double non-taxation for fairer and more robust tax systems English (en)

29/02/2012

Double non-taxation deprives Member States of significant revenues and creates unfair competition between businesses in the Single Market. It occurs when cross-border companies escape paying taxes due to mismatches between national tax systems. Aggressive tax planners often focus on exploiting loopholes between Member States' systems specifically to avoid taxes.
As a first step in combating this problem, the Commission has today launched a public consultation on the double non-taxation of cross-border companies. Algirdas Šemeta, Commissioner for Taxation, Customs, Anti-fraud and Audit, said:
"Fairness must be at the heart of our tax policies. Double non-taxation undermines fair burden sharing in taxation and allows an unjust competitive advantage to companies that seek to exploit it.  Tackling double non-taxation will not only deliver important revenues to Member States, but it will also ensure a stronger, fairer Single Market for all EU businesses."

Daugiau informacijos English (en)

Commissioner Šemeta is visiting Cyprus today English (en)

24/02/2012

24/02/2012, Brussels. Algirdas Šemeta, EU Commissioner for Taxation and Customs Union, Audit and Anti-fraud  will visit Cyprus on Friday. He will meet the authorities that will be in charge of EU Presidency as of 1 July. This includes bilateral meetings with Minister of Labour and Social Insurance Sotriroula Charalambous and General Auditor of Cyprus Chrystalla Georghadji. He will also meet representatives of the Cypriot banking and financial services sector.

Commissioner Šemeta said: "The aim of my visit is to discuss tax files that are key to strengthening the single market, enhancing growth and helping fiscal consolidation. More cooperation, coordination and harmonisation are necessary to lift tax obstacles so that our citizens and businesses can reap the benefits of the single market in Europe. I look forward to closely working together with the Cypriot Presidency to make further progress in the field of taxation."

Daugiau informacijos English (en)

Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta Londono Sityje kalbėjo apie mokesčių koordinavimo naudą

17/02/2012

2012-02-17, Londonas. Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta vizito Londone metu lankėsi Londono Sityje ir susitiko su finansų sektoriaus atstovais, mokesčių klausimais besidominčiomis organizacijomis. Šį susitikimą surengė Londono Sičio lietuvių klubas. Susitikime Komisijos narys pristatė finansų sektoriui aktualiausius pasiūlymus: bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, susitarimą su JAV dėl FATCA ir finansinių sandorių mokestį.

Kalbėdamas apie mokestines iniciatyvas ES Komisijos narys sakė: "Mokesčių politikos koordinavimas padeda kurti biudžeto pajamų kokybę šalims narėms, verslui palankesnę aplinką ir piliečiams priimtinesnę mokesčių sistemą. Kai šalys ieško naujų pajamų šaltinių, mano pareiga užtikrinti, kad mokestinės priemonės padėtų, o ne kliudytų augimui ir gerovei."

Daugiau informacijos

Commissioner Šemeta: "We want the UK on board for the FTT" English (en)

16/02/2012

In the discussion on Financial Transaction Tax (FTT) in the UK House of Lords Commissioner Šemeta said: "It is in the overall European interest to have strong financial centers – in London as well as in Paris and Frankfurt. We want the UK on board, actively engaged in the discussions on the design, fine-tuning and implementation of the Financial Transaction Tax. "

Daugiau informacijos English (en)

A.Šemeta: JAV ir ES kova su mokesčių vengimu neapsunkins verslo

08/02/2012

 

Po intensyvių Komisijos raginimų ir diskusijų (Žr. pranešimą spaudai IP/11/413 ), JAV pakeitė tvarką, pagal kurią Europos finansų įstaigos turės teikti duomenis apie JAV piliečių sąskaitas Europoje.

 

Anksčiau JAV buvo vienašališkai įdiegusi kovai su mokesčių vengimu skirto teisės akto FATCA (angl. Foreign Account Tax Compliance Act – JAV užsienio sąskaitoms taikomo mokestinių prievolių vykdymo akto) įgyvendinimo nuostatas. Pagal jas kiekvienas Europos bankas ar kita finansų įstaiga būtų turėję tiesiogiai JAV mokesčių administracijai teikti informaciją apie kiekvieno JAV nuolatinio gyventojo sąskaitas, investicijas tame banke. Ekspertų vertinimu, vienam tarptautiniam bankui šių reikalavimų įgyvendinimas būtų kainavęs apie 100 milijonų JAV dolerių dėl naujų IT sistemų diegimo, administravimo ir teisinių aspektų.

Komisijos pastangų dėka JAV šiuos reikalavimus pakeitė į palankesnius verslui. Finansų įstaigos, kaip ir iki šiol, galės teikti duomenis savo šalies mokesčių administracijai įprastine tvarka. Informacijos mainai tarp JAV ir ES šalių vyks pagal dvišalio bendradarbiavimo susitarimus, užtikrinant tinkamą asmens duomenų apsaugą. 

Daugiau informacijos

Tax Coordination: TPG discusses FATCA, VAT and national tax reforms English (en)

06/02/2012

Improving and accelerating tax coordination in key areas that can contribute to economic stability and growth is the focus of today's meeting of the Tax Policy Group (TPG) in Brussels.

Algirdas Šemeta, Commissioner for Taxation, Customs, Anti-Fraud and Audit, is chairing the TPG, which brings together high level representatives of EU Finance Ministers.

Daugiau informacijos English (en)

• Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

Per muitinės operaciją sulaikyta milijonas kontrabandinių cigarečių

27/02/2012

Per pirmąją į geležinkelių eismą per rytinę ES sieną nukreiptą bendrą muitinės operaciją sulaikyta apie 1,2 mln. cigarečių. Operacijoje, kurią glaudžiai bendradarbiaudama su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) organizavo Lenkijos muitinės administracija, dalyvavo dvidešimt keturios ES valstybės narės, Kroatija, Turkija, Norvegija ir Šveicarija. Operacija buvo vykdoma 2011 m. spalio 18–27 d. Šiandien Lenkijos muitinės administracijoje Sopote (Lenkija) paskelbti galutiniai operacijos rezultatai. Anksčiau rezultatų nebuvo galima viešinti, kad nebūtų trukdoma tolesniems tyrimams, kuriuos turėjo atlikti įvairios muitinės tarnybos.

„Muitinės patikra ES pasienyje yra svarbiausia priemonė apsaugoti mūsų mokesčių mokėtojų pinigus ir teisėtai veikiančias įmones. Kovodamos su kontrabanda ir bet kokio pavidalo muitinės sukčiavimu, Komisija ir valstybių narių bei kaimyninių šalių muitinės administracijos turi dirbti ranka rankon. Labai džiaugiuosi sėkmingais šios operacijos rezultatais ir skatinu ateityje dažniau imtis bendrų veiksmų“, – sakė Algirdas Šemeta, už mokesčius, muitus, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Europos Komisijos narys.

Daugiau informacijos

ES lėšos – Lietuvos muitinės mobiliajai rentgeno sistemai

03/02/2012

Lietuvos muitinė įsigijo naują mobiliąją rentgeno įrangą, kurią iš dalies finansavo Europos kovos su sukčiavimu tarnyba. Pagal programą Hercule Lietuvai buvo skirta pusė įrangai įsigyti reikalingos sumos – 1 milijonas eurų. Tai viena iš Europos Komisijos priemonių pagal kovos su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per Rytų sieną veiksmų planą.

Už kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Tai Europos investicija į Lietuvos vartotojų ir verslininkų apsaugą. Šalyje cigarečių kontrabandos per Rytų sieną rizika yra gana didelė. Šis reiškinys žalingas visiems: apvagiamas sąžiningai mokesčius mokantis verslas, keliama grėsmė sveikatai, dėl nesurenkamų mokesčių trūksta lėšų sveikatos ir socialinei apsaugai, švietimui. Teikdama finansavimą pagal specialias programas, ES padeda muitinėms apsirūpinti veiksmingos kovos su kontrabanda priemonėmis."

Daugiau informacijos

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią