ES lėšos – Lietuvos muitinės mobiliajai rentgeno sistemai

Lietuvos muitinė įsigijo naują mobiliąją rentgeno įrangą, kurią iš dalies finansavo Europos kovos su sukčiavimu tarnyba. Pagal programą Hercule Lietuvai buvo skirta pusė įrangai įsigyti reikalingos sumos – 1 milijonas eurų. Tai viena iš Europos Komisijos priemonių pagal kovos su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per Rytų sieną veiksmų planą.

Už kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Tai Europos investicija į Lietuvos vartotojų ir verslininkų apsaugą. Šalyje cigarečių kontrabandos per Rytų sieną rizika yra gana didelė. Šis reiškinys žalingas visiems: apvagiamas sąžiningai mokesčius mokantis verslas, keliama grėsmė sveikatai, dėl nesurenkamų mokesčių trūksta lėšų sveikatos ir socialinei apsaugai, švietimui. Teikdama finansavimą pagal specialias programas, ES padeda muitinėms apsirūpinti veiksmingos kovos su kontrabanda priemonėmis."

Vertinama, kad ES ir šalys narės dėl akcizinių prekių kontrabandos kasmet praranda apie 10 milijardų eurų nesumokėtų mokesčių. Ji taip pat kliudo įgyvendinti politikos iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti rūkymą ir alkoholio vartojimą.

Kovos su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per Rytų sieną veiksmų plane numatyta stiprinti muitinių gebėjimus, kurti specialius apmokytus mobilius padalinius, remti naujos techninės įrangos įsigijimą pasieniui.  Europos Komisija ir kovos su sukčiavimu tarnyba OLAF planuoja surengti daugiau bendrų koordinuojamų operacijų, numato tikslinėmis priemonėmis skatinti muitinės tarnybų operatyvinį bendradarbiavimą.

Programa Hercule skirta kovai su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams. Pagal programą Hercule teikiama techninė ir operatyvinė parama valstybių narių teisėsaugos institucijoms, kovojančioms su nelegalia tarpvalstybine veikla.

Programa Hercule jau davė reikšmingų rezultatų. Iki šiol įgyvendinta 70 techninės pagalbos projektų visoje Europos Sąjungoje. Pagal juos buvo finansuotas sudėtingos techninės įrangos, skirtos su sukčiavimu kovojančioms teisėsaugos agentūroms, įsigijimas, surengti kovos su sukčiavimu mokymai, kuriuo pasinaudojo per 5 300 teisėsaugos darbuotojų.

Informacija apie projektą - Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje.

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią