News

Mokesčiai ir muitų sąjunga

M.Monti: Italy will push for speedy and conclusive discussions on the Commission's taxation proposals... English (en)

31/01/2012

Commissioner Šemeta met today with the Italian Prime Minister Mario Monti for an informal discussion. They touched upon a number of taxation themes that are on the EU agenda today, which were partially inspired by Mr. Monti's report on the re-launch of the Single market in May 2010.

In the meeting Prime Minister Monti confirmed that Italy will push for speedy and conclusive discussions on the Commission's taxation initiatives. Italian Prime Minister strongly supported Commissioner's approach to be rigorous against tax evasion - both in the EU and beyond.

Daugiau informacijos English (en)

Connecting customs for growth English (en)

26/01/2012

The International Customs Day 2012 is dedicated to "interconnectivity", and how customs can connect where borders divide. It provides a good opportunity to reflect on how customs can contribute to smoother and safer trade, generating growth and jobs. 

Within the EU, businesses and citizens have benefited from the Customs Union for more than 40 years. The European Commission and 27 national administrations have found ways to interconnect and work as one. Customs administrations and traders operate on the basis of a mutual trust contract enabling goods to be delivered directly at destination. There is space for improvement and new measures are on the way. EU customs is working on the IT development, to bring even more benefits to traders and consumers. 

Daugiau informacijos English (en)

A.Šemeta: Bendra pelno mokesčio bazė naudinga Lietuvos verslininkams

26/01/2012

Pasirodžius įvairiems svarstymams ir vertinimams dėl pelno mokesčio, Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta paneigia sklandančius mitus ir atkreipia dėmesį į svarbius faktus, kurie viešoje diskusijoje liko nustumti į paraštę.

Pirmiausiai apie sklandančius mitus ir "džinus". Mano pateiktas Bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės pasiūlymas neišleido jokio džino. Mano ir Europos Komisijos pozicija nepasikeitė:  mokesčių tarifai yra kiekvienos šalies reikalas. Pasiūlyme nėra nei vieno žodžio apie tarifų suvienodinimą.

Netgi priešingai, bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė leidžia atskleisti "uždangą". Dabar valstybių narių taikomus pelno mokesčių tarifus sunku palyginti, nes jie skaičiuojami pagal skirtingas taisykles. Bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė gali parodyti realią situaciją – kurioje šalyje tarifai iš tiesų yra palankiausi investicijoms.

Nesiūlau įdiegti vienos pelno mokesčio bazės visose šalyse. Atvirkščiai. Siūlau verslui pasirinkimą ir alternatyvią sistemą. Įmonės galėtų pasirinkti, pagal kokią sistemą nori skaičiuoti pelno mokesčio bazę. Tie verslininkai, kurie neplanuoja plėstis į kitas ES šalis ar nacionalinės taisyklės jiems atrodo priimtinesnės, galėtų toliau dirbti pagal šalių nustatytas sistemas. Tie, kurie mato ES sistemos naudą – galėtų ja naudotis.

Dar vienas svarbus faktas. Mokesčių srityje sprendimai ES priimami vienbalsiai. Kiekviena šalis turi veto teisę. Bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės klausimu jau prasidėjo diskusijos tarp ekspertų Taryboje ir Lietuva yra aktyvi šių diskusijų dalyvė.  

Daugiau informacijos

Mokesčiai. PVM mokėjimą užsienyje palengvins vieno langelio sistema

13/01/2012

Briuselis, 2012 m. sausio 13 d. Vykdant verslą daugiau nei vienoje ES valstybėje tenka susidurti su skirtingas kalbas vartojančiomis mokesčių administracijomis. Įvairiopų PVM prievolių vykdymas įmonėms gali tapti nemaža brangiai atsieinančia našta. Šiandien Europos Komisijos pasiūlymu pradedama kurti visų e. paslaugų vieno langelio sistema, kuria verslas galės naudotis nuo 2015 m. sausio 1 d. Praėjusį gruodį priimtame Komisijos komunikate dėl PVM ateities (žr. IP/11/1508 ) nurodyta, kad tokia vieno langelio sistema verslui kitoje ES valstybėje pirmiausia bus taikoma e. prekybai, transliavimo ir telekomunikacijų paslaugoms. Ateityje Komisija sieks, kad vieno langelio sistema būtų taikoma ir kitoms prekėms bei paslaugoms.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Dabartinės ES PVM sistemos sudėtingumas trukdo vykdyti verslą bendrojoje rinkoje. Vieno langelio sistema gerokai palengvins naujų Europos įmonių plėtrą anapus nacionalinių sienų. Tai skatins augimą ir darbo vietų kūrimą.“

Daugiau informacijos

Komisijos narys A. Šemeta apie finansinių sandorių mokesčio pasiūlymą: tikiuosi pažangos Danijos pirmininkavimo metu

12/01/2012

2012 m. sausio 12 d., Kopenhaga. Europos Komisija susitiko su pirmininkavimą ES Tarybai perėmusia Danija. Susitikimo metu Komisijos narys A. Šemeta paragino pirmininkaujančią šalį paspartinti diskusijas Finansinių sandorių mokesčio klausimu.

 

"Tikiu, kad 2012 m. pirmąjį pusmetį galime pasiekti pažangos. Mūsų tikslas – visų 27 šalių susitarimas. Norėtume, kad visos ES šalys galėtų naudotis mūsų siūlomu Finansinių sandorių mokesčiu. Jis užtikrintų teisingumą ir atsilieptų į teisėtus visos ES piliečių lūkesčius", - po susitikimo sakė Komisijos narys A. Šemeta

Daugiau informacijos

• Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

Eurų monetų klastojimas 2011 m.

27/01/2012

 Briuselis, 2012 m. sausio 27 d. Iš apyvartos išimtų padirbtų eurų monetų skaičius sumažėjo 15 proc., palyginti su ankstesniais metais: nuo 186 000 iki 157 000 monetų. 2 eurų nominalo monetos tebeklastojamos dažniausiai – jos sudaro beveik du trečdalius visų aptiktų padirbtų eurų monetų. Tai, kad padirbtų eurų monetų nėra daug, yra valstybių narių, Komisijos OLAF (ES kovos su sukčiavimu tarnybos) ir kitų Europos institucijų bendrų veiksmų rezultatas.

Apskritai padirbtų monetų skaičius labai mažas, palyginti su bendru tikrų monetų skaičiumi – šiuo metu į apyvartą išleista maždaug 16 mlrd. tikrų eurų monetų (trijų didžiausių – 50 centų, 1 euro ir 2 eurų – nominalų). Taigi 100 tūkst. tikrų monetų tenka viena padirbta moneta.

 

Daugiau informacijos

Appointment of the new OLAF Supervisory Committee Deutsch (de) English (en) français (fr)

24/01/2012

Brussels, 24 January 2012 – The European Parliament, the Council and the European Commission today formally approved the appointment of the new members of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office, OLAF.

Daugiau informacijos Deutsch (de) English (en) français (fr)

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią