Nauja ES muitinės ir mokesčių programa padės kovoti su "šešėliu"

2011 m. lapkričio 9 d., Briuselis. Europos Komisija šiandien pateikė pasiūlymą sukurti FISCUS programą, kuria bus finansuojami muitinės ir mokesčių projektai. Programos biudžetas -  777,6 milijonai eurų arba 2,7 milijardai litų. FISCUS įsigalios 2014 m. sausio 1 d. septyneriems metams.

Iš šios programos bus finansuojamos bendros ES šalių priemonės, Europos informacinių technologijų sistemų vystymas ir mokymai muitinės bei mokesčių srityse. FISCUS daugiausiai dėmesio skirs piliečių ir sąžiningo verslo apsaugai, biudžeto pajamų surinkimui, verslo administravimo bei užsienio prekybos srautų palengvinimui.

"Ši programa atspindi Komisijos ateities prioritetus mokesčių ir muitinės srityje. Numatomos finansuoti priemonės padės kovoti su šešėline ekonomika, mokesčių vengimu ir kontrabanda. Tai itin aktualu Lietuvai, esančiai prie išorinės ES sienos. Norime geriau apsaugoti piliečius ir sąžiningą verslą," - teigia Algirdas Šemeta, už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos narys. 

FISCUS numatytos priemonės padės gerinti šalių gebėjimus surinkti mokestines pajamas ar kovoti su sukčiavimo atvejais. Programoje taip pat numatyta finansuoti pagalbą šalims narėms, siekiančioms sukurti kokybiškesnes mokestines sistemas: atsparias sukčiavimui ir, tuo pačiu, „draugiškas“ ekonominiam augimui.

Daug dėmesio bus skiriama bendrų informacinių technologijų (IT) sistemų kūrimui ir diegimui visos Europos mastu. Naujos priemonės palengvins prekybą, padės apsaugoti intelektinę nuosavybę ir inovacijas. Bendros IT sistemos leis valstybėms sutaupyti biudžeto lėšų ir užtikrinti vienodas sąlygas verslui vidaus rinkoje.

Iki šiol ES įdiegtos technologinės naujovės muitinės ir mokesčių srityje davė gerų rezultatų. Kompiuterizuotos tranzito sistemos dėka muitinė kasmet realiuoju laiku patikrina 10 milijonų sunkvežimių, o speciali elektroninė muitinės deklaracijų programa leidžia apdoroti 7 muitinės deklaracijas per sekundę. Mokesčių srityje PVM informacijos apsikeitimo sistema yra pagrindinė priemonė kovoti su PVM sukčiavimu ES mastu. Ji jau padėjo šalių vyriausybėms sutaupyti 130 milijonų eurų (beveik 500 milijonų litų) administravimo kaštų per metus ir panašaus dydžio sumą verslui.

2014-2020 m. FISCUS programa yra sukurta šiuo metu veikiančių atskirų muitinės ir mokesčių programų pagrindu. Šios programos yra sujungiamos siekiant supaprastinti jų administravimą ir sumažinti administravimo kaštus.

Tolesni veiksmai

Taryba ir Europos Parlamentas šiuo metu apsvarstys reglamento projektą, siekdami jį priimti iki 2012 m. pabaigos, kad 2014 m. sausio 1 d. būtų galima pradėti vykdyti naująją programą.

Drauge bus tęsiamos derybos dėl viso ES biudžeto daugiametės finansinės programos. (MEMO/11/468)

Daugiau informacijos apie FISCUS galite rasti MEMO/11/767

Teisės aktų tekstus galite rasti

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/04/2013 |  Į puslapio pradžią