Statement of Condolences of the Commissioner Following the Passing Away of President Algirdas Mykolas Brazauskas

Commissioner Algirdas Šemeta expresses his sincere condolences to the family and relatives of President Algirdas Mykolas Brazauskas

 

***

We have lost an exceptional personality. He will stay in our memory as a person, truly dedicated to his convictions and will serve as an example of a meaningful life.

Personal commitment of President Algirdas Mykolas Brazauskas to the future of Lithuania will stay in the pages of our history.

I would like to express my sincere condolences to the family and relatives of President A.M.Brazauskas.

 

 ***

Netekome iškilios asmenybės, kuri mūsų atmintyje liks ištikimybės savo įsitikinimams ir prasmingo gyvenimo pavyzdžiu.

Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko pasišventimas Lietuvos ateičiai įamžintas mūsų istorijos puslapiuose.

Reiškiu nuoširdžią užuojautą Prezidento A.M.Brazausko šeimai ir artimiesiems.

***

Last update: 24/04/2013 |  Top