Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a Výbor regiónov (VR) reprezentujú záujmy európskej verejnosti. EÚ s nimi konzultuje všetky dôležité opatrenia.

Oba výbory umožňujú svojim členom zo všetkých krajín EÚ vyjadriť sa na adresu hlavných oblastí politiky na úrovni EÚ.

-         EHSV — reprezentuje organizované záujmové skupiny  

-         VR — reprezentuje miestne a regionálne orgány

 

Vzťahy Komisie s oboma orgánmi spadajú do mojej zodpovednosti. Komisia spolu s nimi organizuje fóra pre zainteresované strany a verejné fóra a podujatia, ktoré sa zameriavajú na budúcnosť EÚ a každodenný život Európanov.

 

 

Posledná aktualizácia: 24/01/2013 |  Na začiatok