Speeches June 2012

Prejav v Národnej rade Slovenskej republiky

19/06/2012

Speech to the National Council of the Slovak Republic, Bratislava.

More

Európa 2020

18/06/2012

Konferencia Európa 2020 a Bratislava

More

Postoj Európskej komisie k problému nezamestnanosti mladých ľudí

15/06/2012

Príhovor v rámci konferencie k zabezpečeniu transformácie odborného vzdelávania a prípravy, Bratislava.

More

Europe for citizens pdf - 68 KB [68 KB]

01/06/2012

Tripartite EP Citizen Forum (AT/HU/SK); Hainburg, Austria.

More

Last update: 23/01/2013 |  Top