Tlačové správy avríl 2011

Komisia preveruje kódex správania komisárov

20/04/2011

IP/11/498 V Bruseli 20. apríla 2011 Na pravidelnom týždennom stretnutí dnes Komisia rozhodla, že zreviduje kódex správania komisárov. Zmeny upevňujú etický rámec posilnením asprehľadnením niekoľkých predošlých ustanovení....

Viac

EÚ dnes víta svet na medzinárodnom seminári o prijímaní pracovníkov

12/04/2011

IP/11/462 V Bruseli 12. apríla 2011 EÚ dnes víta svet na medzinárodnom seminári oprijímaní pracovníkov Dnes sa v Bruseli stretne skupina vplyvných vnútroštátnych amedzinárodných organizácií a bude diskutovať o budúcnosti prijímania pracovníkov v oblasti ...

Viac

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok