Ocenenie postoja Švédska k EÚ.

Vice-President Maroš Šefčovič

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič využil svoju dvojdňovú pracovnú cestu vo Švédsku na to, aby sa poďakoval švédskym poslancom zato, ako sa zapájajú do rozhodovacieho procesu EÚ a ako naliehajú na mladých švédskych voličov, aby uplatnili svoje demokratické práva v májových európskych voľbách.

27. marca vo svojom prejave pred poslancami a ministrami na pôde švédskeho parlamentu (Riksdag) Maroš Šefčovič privítal ich trvalý záväzok podrobovať demokratickej kontrole nové právne predpisy EÚ s cieľom preskúmavať ich vhodnosť na daný účel. Švédsky parlament odoslal Komisii viac pripomienok k návrhom právnych predpisov než ktorýkoľvek iný zákonodarný zbor v EÚ. Je to jasný znak toho, že švédski poslanci majú záujem na tom, aby boli právne predpisy EÚ čo najkvalitnejšie.

Na záver prvého dňa svojej pracovnej cesty sa podpredseda Šefčovič zúčastnil na interaktívnej diskusii formou otázok a odpovedí s mladými švédskymi voličmi v Európskom dome (v sídle kancelárií Európskej komisie a Európskeho parlamentu v Štokholme), počas ktorej prezentoval niektoré dôvody, prečo by najmä mladí ľudia mali prísť 25. mája voliť.

Poukázal na to, že sloboda žiť, pracovať a študovať kdekoľvek v EÚ, cestovanie bez hraníc a istota toho, že sú ich práva všade v Európe chránené, patria medzi mnoho výhod, ktoré EÚ priniesla občanom.

Počas druhého dňa návštevy sa podpredseda Šefčovič presunul zo Štokholmu do mesta Uppsala – domova jednej z najstarších európskych univerzít (založenej v roku 1477), ktorá je Almou mater osobností, ako je Linnaeus, Celsius, Strindberg, najmenej ôsmich držiteľov Nobelovej ceny a ďalších slávnych absolventov.

Vo svojom prejave k študentom univerzity podpredseda Šefčovič zvýraznil význam histórie Európy pri diskusiách o jej budúcnosti, najmä v kontexte vzostupu nacionalistických a euroskeptických úvah v Európe, v ktorých rezonuje minulosť vojnou zmietaného kontinentu.

Podpredseda Šefčovič opätovne využil túto príležitosť na to, aby povzbudil občanov k účasti na voľbách a zdôraznil, že je veľmi pravdepodobné, že tieto euroskeptické názory budú mať v budúcom Európskom parlamente významné zastúpenie. Poukázal pritom na hroziace riziko, že by sme v dôsledku spätne orientovaného prístupu k európskej integrácii mohli prísť o mnohé práva, ktoré všetci pokladáme za samozrejmé.

Prejav: Ako budú dnešné výzvy formovať budúcu EÚ

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok