„Zjednotení sme silní, nezhody nás oslabujú“, prejav podpredsedu Šefčoviča poslancom národných parlamentov

„Zjednotení sme silní, nezhody nás oslabujú“, prejav podpredsedu Šefčoviča poslancom národných parlamentov

Iba štyri mesiace pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu musí Európa obnoviť spojenie s občanmi, aby im pripomenula, ako im EÚ skutočne pomáha a upevnila ich dôveru, uviedol 27. januára podpredseda Komisie Maroš Šefčovič na stretnutí s poslancami parlamentov všetkých 28 členských štátov. Vo svojom prejave na pravidelnom polročnom stretnutí s predsedami výborov národných parlamentov pre európske záležitosti , ktoré tentokrát usporiadalo grécke predsedníctvo EÚ v Aténach, podpredseda Šefčovič využil na podčiarknutie svojej myšlienky múdrosť gréckeho bájkara Ezopa.

Jeden z najznámejších Ezopových výrokov znie „Zjednotení sme silní, nezhody nás oslabujú“ – veta, ktorá neustále rezonuje v dnešnej EÚ. Varoval pred pokračujúcou „bruselizáciou“ neúspechov a „znárodňovaním“ úspechov, t. j. tendenciou prisvojovať si na národnej úrovni zásluhy za iniciatívy pochádzajúce z EÚ a zároveň očierňovať „Brusel“ za presadzovanie „problematických“ rozhodnutí, ktoré boli spoločne prijaté inštitúciami.

Najväčšia európska kríza nie je hospodárska alebo finančná kríza, varoval podpredseda Šefčovič, ale kríza dôvery; Vytvára sa dojem, že Európa je vzdialená a nedosiahnuteľná, pomaly reagujúca a príliš byrokratická a nedemokratická.

Dodal, že každý, kto sa podieľa na tvorbe politík EÚ, musí tento problém riešiť. Od inštitúcií v Bruseli po národné, regionálne a miestne orgány v členských štátoch.

Májové európske voľby ponúkajú vynikajúcu príležitosť na predostrenie pravdivých faktov o tom, čo EÚ robí, ako to robí a kto má z toho prospech – a na potvrdenie záväzku všetkých európskych a národných inštitúcií spolupracovať v záujme európskych občanov.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok