Verejný sektor v EÚ mení krízu na príležitosť

Verejný sektor v EÚ mení krízu na príležitosť

Finančná kríza má významný vplyv na verejný sektor v celej Európe, a to v dôsledku znižujúcich sa rozpočtov a ohrozenia pracovných miest a služieb. Pre mnohé verejné orgány sú však zmeny spôsobené krízou príležitosťou ako zmeniť spôsob práce a dosahovať lepšie výsledky, vysvetlil podpredseda Komisie Maroš Šefčovič vo svojom príhovore 9. decembra.

Vo svojom príhovore na konferencii o riadení verejného sektora v čase krízy organizovanej Katolíckou univerzitou Leuven pod záštitou projektu COCOPS (Koordinácia pre kohéziu verejného sektora v budúcnosti) financovaného Komisiou, podpredseda Šefčovič uviedol, akými inovatívnymi spôsobmi sa verejný sektor vyrovnal s krízou.

Okrem rôznych projektov pod vedením EÚ zameraných na pomoc verejnému sektoru (napríklad projekt PEPPOL, ktorý spája vnútroštátne systémy elektronického verejného obstarávania, alebo projekt ePrior – elektronický fakturačný systém) podpredseda Šefčovič vyzdvihol mnohé národné, regionálne či miestne iniciatívy, ktoré umožnili orgánom vo verejnom sektore zlepšiť svoje služby napriek obmedzeným prostriedkom.

Rovnako hovoril o spôsoboch, akými sa Komisia a verejná služba v EÚ vo všeobecnosti museli prispôsobiť realite finančnej krízy vlastnými reformami a úsporami nákladov, z ktorých väčšina nadobudne platnosť v roku 2014.

Prejav: Riadenie verejných služieb v čase finančnej krízy a reformy

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok