Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

„Žltá karta“ pre Európsku prokuratúru (EPPO) si vyžaduje preskúmanie zo strany Komisie

Maroš Šefčovič

Európska komisia reagovala na obavy viacerých národných parlamentov o to, či návrh na vytvorenie Európskej prokuratúry je v súlade so zásadou subsidiarity.

Takzvaná „žltá karta“ zo strany 14 komôr národných parlamentov v 11 členských štátoch prinútila Komisiu k preskúmaniu svojho návrhu, ktorý je podľa nej skutočne v súlade so zásadou subsidiarity vychádzajúcou z toho, že opatrenia by sa mali prijímať na najprimeranejšej úrovni riadenia, či už na európskej, vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Komisia vo svojom oznámení pdf - 146 KB [146 KB] English (en) [146 KB]  potvrdzuje, že zachová svoj návrh, pričom zdôrazňuje, že ochranu rozpočtu EÚ pred podvodmi je možné lepšie zabezpečiť na úrovni EÚ. Všetky členské štáty v zásade odsúhlasili vytvorenie EPPO, ktorá je zakotvená v Lisabonskej zmluve. Zmluva však stanovuje osobitný postup na prijatie EPPO v prípade, že sa nedosiahne jednomyseľné schválenie v Rade. V takomto prípade, ktorý je pravdepodobný vzhľadom na vzniknutú situáciu, môže skupina pozostávajúca aspoň z deviatich členských štátov posunúť návrh ďalej prostredníctvom tzv. postupu posilnenej spolupráce.

Posledná aktualizácia: 06/12/2013 |  Na začiatok