Pohraničné regióny ukazujú skutočného európskeho ducha spolupráce

Pohraničné regióny ukazujú skutočného európskeho ducha spolupráce

Podľa podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča je spolupráca prekračujúca národné hranice zameraná na nájdenie spoločných riešení rovnakých problémov dobrým príkladom európskej solidarity a jednoty konania. Povedal to predsedom regiónov a regionálnym politikom na konferencii organizovanej Inštitútom regiónov Európy (IRE – Institut der Regionen Europas) 14. októbra in v Rakúsku.

Vo svojom prejave pred zástupcami 17 rôznych regiónov z Únie aj mimo nej podpredseda Šefčovič uviedol, že cezhraničná spolupráca takisto predstavuje dôležitý rámec na podporu hospodárskeho rastu a prosperity v pohraničných regiónoch EÚ.

Zdôraznil neustály význam politiky súdržnosti, ktorá disponuje najväčším podielom zo sedemročného rozpočtu EÚ (322 mld. EUR na obdobie rokov 2014 – 2020). Táto politika naďalej prispieva k stieraniu „rozdielov“ – hospodárskych a zemepisných – medzi rôznymi regiónmi Európy.

Finančné prostriedky poskytnuté za posledných 10 rokov z programov politiky súdržnosti prispeli k vytvoreniu miliónov nových pracovných miest a podporili viac ako 800 000 MSP. Okrem toho pomohli s financovaním školení zameraných na rozšírenie kvalifikácie pre viac ako 10 miliónov ľudí každý rok. Politika súdržnosti pomáhala financovať aj vybudovanie 5 000 km nových diaľnic a 8 000 km nových železníc, vďaka čomu majú teraz najodľahlejšie regióny Európy navzájom bližší kontakt.

Podpredseda Šefčovič uviedol, že v minulosti boli hranice vnímané ako prekážka rastu, ale teraz by sa na ne mohlo a malo nazerať ako na hybnú silu rastu a prosperity. Prostredníctvom programov EÚ, ako sú makroregióny, ktoré zoskupujú regióny pozdĺž Dunaja, alebo európske zoskupenia územnej spolupráce, ktoré regiónom umožňujú vytvárať vlastné programy rozvoja a žiadať o finančné prostriedky EÚ na ich podporu, odstraňujú pohraničné regióny Európy staré geografické, kultúrne, jazykové a politické prekážky, ktoré ich tak dlho brzdili v rozvoji.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok