Pretrvávajúci záväzok v oblasti transparentnosti a otvorenosti

Pretrvávajúci záväzok v oblasti transparentnosti a otvorenosti

Európska komisia sa zaviazala konať transparentne a otvorene v styku s inými inštitúciami, lobistami, širokou verejnosťou a v rámci vlastných útvarov. Toto bol odkaz podpredsedu Maroša Šefčoviča na podujatí organizovanom európskym ombudsmanom v Európskom parlamente.

Vo svojom príhovore na jednodňovom seminári nazvanom Right to Know (právo vedieť) podpredseda Šefčovič poukázal na množstvo spôsobov, akými Komisia sprístupňuje občanom informácie. Väčšina z nich je dostupná na portáli transparentnosti. Spomenul právo na prístup ku všetkým verejným dokumentom, informácie o vytváraní a zložení expertných skupín, etické usmernenia Komisie a informácie o tom, ako sa zapojiť do verejných konzultácií.

Snáď najviditeľnejším opatrením na zvýšenie transparentnosti je spoločný register transparentnosti Komisie a Európskeho parlamentu. Činnosť registra sa v súčasnosti preskúmava. Podpredseda Šefčovič a podpredseda Európskeho parlamentu Rainer Wieland sa 30. septembra zúčastnili na stretnutí na vysokej úrovni o tomto procese. Stretnutie sa sústredilo hlavne na prílohy 3 a 4 registra so zameraním na kódex správania, ktorý je záväzný pre všetky zaregistrované subjekty, a na mechanizmus vyšetrovania sťažností a ich vybavovania.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok