Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Podpredseda Šefčovič debatuje o rozpočtovej kontrole a nákladoch na správu

Podpredseda Šefčovič debatuje o rozpočtovej kontrole a nákladoch na správu

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič sa zúčastnil na verejnom vypočutí, ktoré zorganizoval Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu s cieľom prediskutovať úlohu Komisie ako rozpočtového orgánu, náklady na decentralizáciu a pracovné postupy Komisie vo všeobecnosti.

Zdôraznil význam internej aj externej mobility, ktorá podporuje zamestnancov Komisie v tom, aby získavali poznatky od kolegov z iných útvarov a z vnútroštátnych správ. Takisto zopakoval záväzok Komisie „plniť viac úloh s obmedzenejšími zdrojmi“, ktorý sa má dosiahnuť prostredníctvom neustáleho zlepšovania vlastných pracovných metód a efektivity.

Podrobnosti o stretnutí ponúka táto brožúra a video zo zasadnutia.

Posledná aktualizácia: 22/10/2013 |  Na začiatok