Dosiahnuté úspechy a ďalšie kroky

Maroš Šefčovič

Po mimoriadne rušných siedmich mesiacoch a dokončení niekoľkých dôležitých administratívnych záležitostí budú letné prázdniny príležitosťou na oddych a reflexiu, po ktorých nastúpi rovnako náročná jeseň a príprava na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Podpredseda Maroš Šefčovič sa väčšiu časť prvého polroku 2013 venoval rokovaniam o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorý je známy ako viacročný finančný rámec (VFR). Ako komisár zodpovedný za vzťahy s dvomi zákonodarcami, Európskym parlamentom a Radou, organizoval pravidelné diskusie o VFR s poslancami EP a ministrami členských štátov, ktorých témou bol najmä administratívny rozpočet a súvisiaca reforma služobného poriadku EÚ. 

Dohoda bola uzavretá tesne pred letnými prázdninami, zároveň však začalo nové kolo rokovaní o rozpočte na rok 2014 a podpredsedu Šefčoviča pravdepodobne čakajú od septembra ďalšie diskusie s Parlamentom a Radou. 

Medzi ďalšie rozpracované záležitosti patrí návrh podpredsedu Šefčoviča na vytvorenie nových európskych politických strán, ktorý je v súčasnosti takisto predmetom trojstranných rokovaní s Radou a Parlamentom, a budúca revízia registra transparentnosti, ktorú bude vykonávať Komisia spoločne s Parlamentom. Obe témy budú na programe podpredsedu Šefčoviča po letných prázdninách. 

Do konca roka by sa mal ukončiť zber podpisov v rámci prvých európskych iniciatív občanov. Tie z nich, ktorým sa podarí zozbierať viac ako jeden milión podpisov z celej EÚ a splniť ďalšie osobitné požiadavky týkajúce sa minimálneho počtu podpisov v jednotlivých členských štátoch, sa dostanú do nasledujúcej fázy, ktorou je posúdenie zo strany Komisie. Zároveň by sa v tom istom období mali začať organizovať ďalšie nové európske iniciatívy občanov.

 

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok