Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Posilnenie úlohy parlamentov v súvislosti s prehlbovaním hospodárskej koordinácie v Európe

Posilnenie úlohy parlamentov v súvislosti s prehlbovaním hospodárskej koordinácie v Európe

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič pri príležitosti začiatku litovského predsedníctva EÚ navštívil 7. – 8. júla Vilnius, kde sa stretol so zástupcami litovského parlamentu.

Vo svojom prejave pred členmi výboru pre európske záležitosti litovského parlamentu (Seimas) zo dňa 7. júla podpredseda Šefčovič vyzdvihol odhodlanie a odolnosť Litvy počas krízy eura a ocenil reformy, ktoré priniesli skutočné výsledky a priblížili krajinu k potenciálnemu členstvu v eurozóne v roku 2015.

Ako uviedol na stretnutí predsedov výborov pre európske záležitosti 28 členských krajín 8. júla, poslanci budú zohrávať kľúčovú úlohu v rozšírenej eurozóne a v kontexte prehlbujúcej sa spolupráce v oblasti hospodárskej a menovej únie. „Národní a európski poslanci budú mať rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní demokratickej zodpovednosti v rámci HMÚ v súvislosti s ďalším zdieľaním právomocí,“ dodal.

Speech: National parliaments and the future of Economic and Monetary Union

Posledná aktualizácia: 16/07/2014 |  Na začiatok