Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Komisia víta novú ombudsmanku EÚ

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič uvítal zvolenie Emily O’Reillyovej za novú ombudsmanku EÚ v hlasovaní Európskeho parlamentu v Štrasburgu 3. júla. Pani O’Reillyová je prvá žena na tomto poste, podobne ako v roku 2003, keď sa stala prvou írskou ombudsmankou. Podpredseda Šefčovič zdôraznil, že Komisia bude hlavným partnerom novej ombudsmanky, a že sa spolu pokúsia nájsť najucelenejšie a najúčinnejšie riešenia otázok občanov a ukázať tak Európanom, že inštitúciám skutočne záleží na záujmoch občanov.

MEMO/13/648: Vyhlásenie podpredsedu Šefčoviča k zvoleniu novej ombudsmanky EÚ

 

Posledná aktualizácia: 17/07/2014 |  Na začiatok