Podnety pre druhú generáciu registra transparentnosti

Podnety pre druhú generáciu registra transparentnosti

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa 5. júna stretol s predstaviteľmi lobistických skupín v rámci najnovšej zo série diskusií o budúcnosti registra transparentnosti, ktorý spoločne prevádzkuje Európska komisie a Európsky parlament.

Preskúmanie registra je naplánované už čoskoro. Predbežné stretnutia na technickej a politickej úrovni poskytli obom stranám možnosť podeliť sa o svoje názory na to, akým spôsobom zvýšiť transparentnosť v procese tvorby politík EÚ.

Stretnutie s podpredsedom Šefčovičom bolo pre zástupcov právnickej obce, verejných vecí, vzťahov s verejnosťou, miestnych a regionálnych samospráv, občianskej spoločnosti, priemyselných združení a mimovládnych organizácií príležitosťou zhodnotiť prvé dva roky existencie spoločného registra a navrhnúť možné zmeny do budúcnosti.

Z diskusií vyplynulo niekoľko tém, ktoré budú pravdepodobne hlavnými bodmi oficiálneho preskúmania registra (ktoré sa začne po tom, čo Európsky parlament odsúhlasí zloženie osobitnej pracovnej skupiny na tento účel).

Otázka, ktorá je predmetom dlhých diskusií, či by register mal byť dobrovoľný alebo povinný, naďalej rozdeľuje zainteresované strany. Niektoré tvrdia, že povinná registrácia je jediným spôsobom, ako zabezpečiť skutočnú transparentnosť. Iní sa zamýšľajú nad tým, či by to bolo právne možné, resp. či by pre mnohé firmy nebola táto skutočnosť motívom na zrušenie svojej registrácie kvôli obavám z prísnejších obmedzení.

Zainteresované strany takisto opätovne vyzvali Radu, aby sa pripojila k registru (a členské štáty, ktoré uvažujú nad zavedením vnútroštátnych registrov záujmových skupín, aby v prípade možnosti nasledovali model EÚ a vyhli sa tak byrokracii). Zároveň predložili návrh, aby zaregistrované organizácie boli odmenené (napríklad tým, že kontakt s úradníkmi EÚ alebo vstup do budov bude možný len pre zaregistrované organizácie).

Tento návrh podporil aj podpredseda Šefčovič: „Etické a transparentné správanie organizácií zapojených do európskeho procesu tvorby politiky by malo byť skutočne ocenené.“ Zároveň uviedol, že hoci uznáva, že úradníci EÚ nepochybne zohrali dôležitú úlohu pri zabezpečovaní úspechu registra, takisto mali zákonné povinnosti ako verejný subjekt odpovedať na otázky a žiadosti o informácie – čo svedčí o zložitosti širšej problematiky, akou je lobovanie a transparentnosť.

Ďalšie zasadnutia zainteresovaných strán sú naplánované počas celého postupu preskúmania, ktorý sa bude opierať o výsledky minuloročnej verejnej konzultácie, správu, ktorú pripravil spoločný sekretariát registra, a akademické práce z tejto oblasti.

Prejav: Je lobovanie legitímne?

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok