Svetlejšia budúcnosť pre Európu

Svetlejšia budúcnosť pre Európu

Európa stojí po rokoch úsilia vyrovnať sa s účinkami hospodárskej krízy na križovatke, ale základné ekonomické a politické zmeny vyplývajúce z našich reakcií na krízu nám ukázali správny smer k oveľa lepšej budúcnosti. Toto bolo hlavné posolstvo podpredsedu Maroša Šefčoviča, ktoré predniesol na konferencii na vysokej úrovni v Bratislave 31. mája.

„Spôsob, akým reagujeme na krízu, nové štruktúry a politiky, ktoré uvádzame do života, aby sa už nikdy nezopakovala, rozhodnú nielen o správe ekonomických záležitostí eurozóny, ale aj o budúcom vývoji EÚ ako celku,“ povedal delegátom na konferencii „EÚ v roku 2013: ako obnoviť dôveru a rast?“

EÚ konala rýchlo a rozhodne, či už išlo o ďalekosiahle zmeny hospodárskeho riadenia eura, alebo o celý rad opatrení na posilnenie konkurencieschopnosti a riešenie nezamestnanosti mladých ľudí. Jej cieľom je nielen reagovať na dosah súčasnej hospodárskej krízy, ale aj ponúknuť Európe oveľa lepšiu možnosť vyhnúť sa podobným problémom v budúcnosti,“ povedal podpredseda Šefčovič.

Takisto zdôraznil, že aj keď je presvedčený, že tieto opatrenia čoskoro prinesú pozitívne výsledky, Európa musí zostať ostražitá, pokiaľ ide o verejnú mienku. „Opatrenia, ktoré sme doteraz zaviedli, začínajú účinkovať a my možno konečne začíname vidieť svetlo na konci tunela. Napriek tomu však vnímanie EÚ a jej reakcie na krízu vo verejnosti nikdy nebolo horšie.

Riešenie týchto problémov má kľúčový význam pre svetlejšiu budúcnosť,“ dodal. „Odpoveďou na naše problémy je silnejšia Európa, prehĺbenie spolupráce a vzájomné zdieľanie zvrchovanosti... Pre mňa je najlepším príkladom takéhoto konania európsky semester, náš nový prístup ku koordinácii hospodárskej politiky.“

Posledná fáza súčasného európskeho semestra – uverejnenie odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny pre všetkých 27 členských štátov – sa uskutočnila 29. mája. Podpredseda Šefčovič využil svoju cestu do Bratislavy, aby osobne odprezentoval odporúčania pre Slovensko národnému parlamentu, ako tak urobil už dvakrát predtým.

Maroš Šefčovič sa takisto stretol s členmi slovenskej vlády s cieľom prediskutovať odporúčania, ktoré oceňujú vládu za „pôsobivú konsolidáciu a dosiahnutý pokrok v dôležitých reformách“. Zdôraznil, že Komisia sa teší na úzku spoluprácu so slovenskou vládou v roku 2013 v kľúčových oblastiach ako napr. „rast a vytváranie pracovných miest, riešenie problému nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia a efektívnejšie využívanie štrukturálnych fondov EÚ“.

Prejav: EÚ v roku 2013: ako obnoviť dôveru a rast?    (The EU in 2013: How to restore confidence and growth? )

1. cast - http://www.youtube.com/watch?v=YnyZs4wr0Ek&feature=youtu.be

2. cast - http://www.youtube.com/watch?v=u2UYdP0G1MQ&feature=youtu.be

3. cast  - http://www.youtube.com/watch?v=8riEv6AAkbk&list=UUSivVFKHjsRCLtAU2354mcw

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok