Solidarita a zodpovednosť sú kľúčové pre budúcnosť Európy

Globsec

Európa musí zostať „zjednotená v ťažkostiach“, ak chce vyjsť z krízy silnejšia a byť schopná lepšie predchádzať budúcim krízam. Tento odkaz vyslovil podpredseda EK Maroš Šefčovič na globálnom bezpečnostnom fóre (Globsec) minulý v piatok v Bratislave.

Počas panelovej diskusie o budúcej vízii Európy Šefčovič zdôraznil, že existuje široká dohoda o potrebe reformy EÚ, ale upozornil, že slová musia podporiť aj činy.

Maroš Šefčovič ďalej uviedol, že opatrenia na riešenie súčasných hospodárskych problémov navzájom úzko prepojených európskych ekonomík (bez ohľadu na to, či sú členmi eurozóny alebo nie) musia s podporou všetkých členských štátov prebiehať na európskej úrovni.

Ale zdieľanie právomocí, ktoré tradične vykonávali členské štáty, si bude vyžadovať novú úroveň zodpovednosti a transparentnosti. To znamená posilnenie úlohy národných parlamentov a Európskeho parlamentu a užšiu politickú úniu, ktorá bude korešpondovať s väčšou integráciou v hospodárskej únii.

Maroš Šefčovič zdôraznil význam Európy v globalizovanom svete, najmä pokiaľ ide o navrhovanú novú dohodu o voľnom obchode s USA, o ktorej by chcela Komisia začať rokovať v blízkej budúcnosti.

Poznamenal, že ak sa dve najväčšie svetové ekonomiky dohodnú na normách a pravidlách, tie sa skutočne stanú celosvetovými normami. Takto by EÚ a USA mali reálnu možnosť ovplyvniť spôsob, akým sa vo svete obchoduje. Navyše by v budúcnosti, v ktorej sa očakáva presun hospodárskej moci na krajiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika), mohli posilniť svoje strategické pozície.

V rámci fóra Globsec Maroš Šefčovič prehovoril aj k mladým európskym diplomatom, študentom a podnikateľom na fóre mladých lídrov. Podelil sa o svoje osobné skúsenosti z práce diplomata, veľvyslanca a komisára a ponúkol aj rady o tom, ako sa vyrovnať s tlakom moderného života.

Prejav: Nová vízia prestavby Európy  

Videá z GLOBSEC:
http://vimeo.com/64383244
http://vimeo.com/64389454
http://vimeo.com/64383246

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok