Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Transparentnosť, lobovanie a rozhodovanie v EÚ

Podpredseda Šefčovič sa prihovoril na výročnom valnom zhromaždení EPACA (video), Európskeho združenia konzultantov v oblasti verejných záležitostí. Hovoril o úspechoch dosiahnutých v oblasti transparentnosti a procese preskúmania registra transparentnosti. Register bol zriadený v roku 2011 a obsahuje informácie o takmer 5 600 subjektoch, ktoré sa zaoberajú ovplyvňovaním rozhodovacieho procesu v EÚ.

Prejav: Register transparentnosti – dvojročná bilancia

Posledná aktualizácia: 14/05/2013 |  Na začiatok