Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Podpredseda EK Šefčovič diskutuje o „novej vízii“ pre Európu

Maroš Šefčovič

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič minulú stredu povedal, že budúcnosť Európy spočíva v posilnení koordinácie a prehĺbení integrácie jej politík a programov.

Na konferencii o hospodárskej a menovej únii organizovanej v Bratislave ďalej uviedol, že HMÚ poskytla „novú víziu“ pre budúcnosť Európy, ktorá je založená na spolupráci s cieľom nájsť spoločné riešenia na spoločné problémy.

Zdôraznil, že semená tejto novej vízie už boli zasiate v posledných rokoch, keď EÚ tvrdo pracovala na odstránení príčin a dôsledkov hospodárskej krízy. Opatrenia zamerané na zlepšenie správy ekonomických záležitostí, ako napríklad fiškálna dohoda, balík šiestich nariadení (six-pack) a balík dvoch legislatívnych návrhov už ukázali, že národné vlády boli ochotné vzdať sa časti svojej suverenity v tejto oblasti v záujme spoločného úspechu.

Zároveň však Maroš Šefčovič zdôraznil, že sa bude musieť urobiť viac v oblasti bankovej, fiškálnej a politickej únie, aby sa zabezpečilo, že sa nová vízia zrealizuje.

Prejav: Konfrontácia s krízou: nová vízia pre Európu

Posledná aktualizácia: 27/02/2013 |  Na začiatok