Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Írske predsedníctvo EÚ s nabitým programom

Group photo - First meeting of the Irish Presidency and EC college

Írsko, ktoré prevzalo rotujúce predsedníctvo EÚ 1. januára 2013, bude čeliť niekoľkým zložitým výzvam. V neposlednom rade bude potrebné dosiahnuť dohodu o budúcom rozpočte EÚ a viacročnom finančnom rámci.

Podpredseda Maroš Šefčovič sa minulý týždeň v Dubline spolu s ostatnými komisármi stretol s kľúčovými írskymi ministrami, ktorí budú riadiť prácu predsedníctva. Medzi nimi je ministerka zodpovedná za európske záležitosti Lucinda Creighton, ktorá bude viesť mesačné zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a ktorých sa podpredseda Šefčovič zúčastňuje v mene Komisie.

(„Toto je už siedmy raz, čo Írsko predsedá EÚ.  Skúsenosti, ktoré prináša, budú jasným prínosom, a to najmä preto, že Írsko sa bude musieť zamerať na dôležité otázky, akou je napríklad VFR, boj proti nezamestnanosti mladých, jednotný trh, nová banková únia a navrhovaná dohoda o voľnom obchode s USA.“

„Je nesmierne dôležité, aby bol rok 2013 rokom hospodárskej obnovy, aby sme prešli k užšej hospodárskej a menovej únii a obnovili dôveru v rozhodovací proces EÚ. Po tom, čo som mal príležitosť hovoriť s mojimi írskymi kolegami v Dubline, som presvedčený, že sú v tomto smere dobre pripravení a silno motivovaní, “ uviedol Maroš Šefčovič.

O programe írskeho predsedníctva sa bude diskutovať aj v stredu na zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu, počas ktorého vystúpi aj podpredseda Šefčovič.

Posledná aktualizácia: 25/01/2013 |  Na začiatok