Ocenenie toho najlepšieho z európskej administratívy

EPSA logo

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v piatok 25. januára odštartoval tohtoročný ročník súťaže EPSA pre najinovatívnejšie a najefektívnejšie verejné správy v celej Európe.

Vo svojom prejave, ktorý predseda Šefčovič predniesol na úvodnom podujatí súťaže organizovanom Európskym inštitútom pre verejnú správu s podporou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre ľudské zdroje, podpredseda Šefčovič zdôraznil, že vlády v celej Európe zaviazali verejný sektor ku zníženiu nákladov, zvýšeniu efektivity a podpore efektívnejšieho využívania zdrojov.

„Tieto náročné okolnosti viedli k niekoľkým veľmi kreatívnym prístupom. Od verejnej správy sa nepožaduje menej z dôvodu jej nižšieho rozpočtu. V skutočnosti je jej úloha rozhodujúcejšia ako kedykoľvek predtým, ak chceme vytvoriť podmienky pre udržateľný rast. V období, kedy sa od verejných služieb vyžaduje väčšia kvalita ako kedykoľvek v minulosti, je iba efektívny a pružný verejný sektor schopný tieto požiadavky splniť,“ uviedol Maroš Šefčovič.

Takisto upozornil na množstvo už zavedených opatrení Komisie, ktorá je sama pod tlakom znižovania nákladov a účinnejšieho využívania svojich zdrojov, ako napríklad vznik výkonných agentúr dohliadajúcich na uplatňovanie pravidiel EÚ expertmi s cieľom znížiť zaťaženie pracovníkov Komisie. „Výkonné agentúry nielen zlepšujú riadenie programov EÚ, ale robia tak aj pri nižších nákladoch,“ uviedol.

Toto je štvrtý ročník súťaže, ktorá má slúžiť na prezentáciu inovatívnych prístupov verejnej správy v snahe lepšie využívať zdroje a je otvorená pre všetky európske orgány verejnej správy na miestnej úrovni.

Viac informácií nájdete na EPSA

Prejav: Kreatívne riešenia v čase krízy

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok