Írsko chce dosiahnuť konkrétne výsledky

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič ocenil odhodlanie írskeho predsedníctva dosiahnuť skutočné výsledky v podobe nových pracovných miest a zvýšeného hospodárskeho rastu počas polročného pôsobenia na čele EÚ a označil ho za správny prístup. 

„Musíme využiť potenciál jednotného trhu lepšie ako kedykoľvek predtým,“ povedal počas rozpravy v Európskom parlamente o programe írskeho predsedníctva v Štrasburgu 16. januára. Dodal, že Írsko takisto ukázalo, ako stimulovať hospodársky rast prostredníctvom investícií do inovácií, výskumu a podpory začínajúcich podnikov. „Írsko je najlepším príkladom, ako sa môžu transformovať krajiny prostredníctvom týchto politík. Toto je spôsob ako zmeniť Európu.“ 

Ale zdôraznil, že Írsko bolo úspešné, pretože rozumne investovalo do týchto kľúčových oblastí rastu. „Potrebujeme investície EÚ, potrebujeme rozpočet EÚ. Preto je dohoda o viacročnom finančnom rámci (VFR) kľúčová. Obávam sa však, že plošné škrty požadované niektorými štátmi, najmä neúmerné zoštíhlenie administratívy EÚ, by priniesli iba malé celkové úspory, no mohli by mať dlhodobé negatívne štrukturálne dosahy v EÚ.“ 

Podpredseda Šefčovič takisto zopakoval výzvy predsedu Barrosa v kľúčových oblastiach – je potrebné napredovať v legislatívnom procese na vytvorenie jednotného kontrolného mechanizmu pre banky, ktorý bol schválený už minulý rok. Treba začať pracovať na ďalších pilieroch európskej bankovej únie, akým je jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií, ktorý pomôže odstrániť prepojenosť bankových a štátnych dlhov.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok