Podpredseda Šefčovič dočasne preberá riadenie portfólia v oblasti zdravia a spotrebiteľov

Predseda Európskej komisie dočasne poveril podpredsedu Šefčoviča riadením oblasti zdravia a spotrebiteľov až do vymenovania nového maltského komisára. 

Táto zmena súvisí s rezignáciou bývalého komisára Johna Dalliho 16. októbra 2012. 

Podpredseda Šefčovič uistil generálneho riaditeľa GR pre zdravie a spotrebiteľov (GR SANCO) a tím exkomisára Dalliho o svojej podpore a povzbudil ich k tomu, aby počas tohto prechodného obdobia naďalej plnili stanovené úlohy. 

Vo svojej videospráve určenej zamestnancom ocenil prácu GR SANCO, ktorú označil za „hmatateľný úspech toho, ako môže EÚ ponúknuť praktické prínosy pre životy 500 miliónov občanov Únie“. Takisto ocenil vysokú úroveň profesionality a nasadenia a zdôraznil, že zmena komisára nemá vplyv na ich prácu. 

GR SANCO riadi širokú škálu záležitostí, ktoré majú významný dosah na občanov Európy, ako sú označovanie potravín, bezpečnosť cezhraničnej zdravotnej starostlivosti či spotrebiteľské úvery.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok