Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Kľúčová úloha pre parlamenty v Európe budúcnosti

Key role for parliaments in future of Europe

Silnejšia, bezpečnejšia a jednotnejšia Európa bude potrebovať nový prístup k demokracii založenej na spolupráci, podotkol podpredseda Šefčovič v pondelok.

Vo svojom vystúpení na stretnutí výborov pre európske záležitosti parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC) podpredseda Šefčovič zopakoval svoju výzvu za „viac Európy“ – podľa neho „nejde o prevzatie moci Bruselom alebo o útok na národnú suverenitu“, ale skôr o „europeizáciu národných politík a viac spoločný prístup“ k riešeniu celoeurópskych problémov.

Dodal, že s ohľadom na neodkladné rozhodnutia potrebné na riešenie súčasných problémov Európy, sme nikdy nepotrebovali „viac Európy“  urgentnejšie ako v súčasnosti. „Stále musíme rieši významné výzvy, ako sú dôkladnejšie reformy na národnej úrovni, prehĺbenie hospodárskej a menovej únie na európskej úrovni, a ich dosiahnutie nebude ľahké. Existuje veľa oblastí, v ktorý Európska únia nie je ani zďaleka jednotná a prekonanie rozdrobenosti musí byť našou najvyššou prioritou. Musíme dokončiť hospodársku a menovú úniu; súčasne potrebujeme vytvoriť bankovú a fiškálnu úniu a takisto musíme vytvoriť súvisiace inštitucionálne a politické mechanizmy.“

Národné parlamenty, ale aj Európsky parlament zohrávajú kľúčovú úlohu pri prekonaní vnímaného demokratického deficitu v Európe, uviedol poslancom na stretnutí na Cypre. „Zapojenie parlamentov dáva demokratickú legitímnosť našim politikám a dôležitým rozhodnutiam, ktoré prijímame,“ povedal podpredseda Šefčovič.

Ďalej uviedol, že užšia spolupráca s národnými parlamentmi je logickým demokratickým krokom, pretože Európe pomôže fungovať efektívnejšie, resp. „získať väčšiu demokratickú hodnotu za rovnaké peniaze. Myslí sa tým rozšírenie metódy Spoločenstva, zlepšenie demokratickej kontroly existujúcich nástrojov a inštitúcií a podpora skutočnej spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi.“

Prejav podpredsedu Šefčoviča na zasadnutí COSAC v Nikózii

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok